ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Do Zarządu Krajowego

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“

 

komolowskiPrzykra wiadomość o odejściu z tego świata Prezesa Longina Komołowskiego dotarła także na nasze dawne Kresy i pogrążyła w żalu całą naszą społeczność.

Straciliśmy wieloletniego kontynuatora dzieła ś.p. Andrzeja Stelmachowskiego, Przyjaciela jednoczącego Polaków ze Wschodu i Zachodu.

Łączymy się w smutku oraz wspólnej modlitwie z Państwem, wszystkimi Współpracownikami ś.p. zmarłego Prezesa, a za Waszym pośrednictwem ze wszystkimi Rodakami rozsianymi po kuli ziemskiej, przekazujemy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i bliskim.

Ś.p. Longin Komołowski pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci jako wytrwały orędownik  utrwalenia każdego, nawet najmniejszego dowodu polskości poza granicami naszą Macierzy.

 

W imieniu Polaków Żytomierszczyzny

Zarząd Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie