ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Міському голові

Сухомлину С.І

копія: Генеральне Консульство РП у Вінниці

 

Шановний Сергію Івановичу !

Ознайомившись з пропозицією Житомирської топонімічної комісії при Житомирській міській раді  (протокол міської комісії з топоніміки від 27.07.2016  № 06 http://zt-rada.gov.ua/pages/p10334 ) та проектом рішення Житомирської міської ради (міський голова Сухомлин С.І.) щодо перейменування кладовищ м. Житомира від імені польської громади Житомира та Житомирської області правління Житомирської обласної Спілки поляків України (рішення правління № 3\16 від 26.08.2016 р.) уповноважено заявити свій категоричний протест проти перейменування Польського цвинтаря на Католицький цвинтар та наполягаємо залишити історичну назву «Польський цвинтар» у Житомирі.

Як відомо, історія становлення та семантичної змістовності топонімічних онімов формується роками та століттями й не підпорядковується ніяким авторитарним рішенням яких би то не було комісій, партій чи місцевих авторитетів.

Зміна назв за релігійною ознакою (Католицьке) протирічить Конституції України Ст. 35: «Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність».

На кладовищах поховані громадяни України різних конфесій, віросповідання. Чи всі поховані були чи мають бути католиками? Серед поляків, де б вони не жили, були поширені також й прихильники інших християнських церков, наприклад, православної або протестантської віри. Не виключаємо, що на кладовищі покояться люди, які пройшли свій земний шлях поза межами Церкви (атеїсти), а можливо, дехто з них були прихильниками й нехристиянських релігій?!!

Звісно, ніхто не буде сьогодні це питання з’ясовувати, але ж є їхні рідні і чи не буде їм боляче дізнатися, що кладовище стало католицьким? Всі, хто спочиває на цьому цвинтарі, об’єднані за національною ознакою, яка є більш узагальнююча, ніж релігійна. Тому цей цвинтар у пам’яті багатьох поколінь житомирян закарбувався саме як польський.

З жахом можемо лише уявити, що чиясь родина вирішить перепоховати своїх некатоликів на відповідному вірі померлого на якомусь іншому Житомирському цвинтарі… Тоді просимо публічно оголосити, де у Житомирі мають ховати мусульман, лютеран, менонітів, адвентистів чи свідків Ієгови?

Крім цього, Житомирський польський цвинтар належить до європейсько відомих історичних пам’яток матеріальної та духовної культури, систематично вивчається науковцями, у роботах яких традиційно відоме як «Польський цвинтар у Житомирі»[1], що презентує традицію, що встоялася століттями.

Житомирська обласна Спілка поляків України кілька разів на рік систематично проводить прибирання цвинтаря, бере участь міжнародних проектах з вивчення та впорядкування Польського цвинтаря, організовує та проводить екскурсії як офіційних зарубіжних делегацій, так і всіх, хто цікавиться історією та культурою Житомира.

То чи ж варто порушувати перед громадою Житомира питання перейменування цвинтаря, адже історія на нього вже відповіла – Польський цвинтар у Житомирі. Саме так його знає Україна і Європа.

Принагідно зауважуємо, що це вже не перша спроба знищити історичну пам’ять про внесок поляків в культуру Житомирщини-Волині.

 

 

Голова Правління

Житомирської обласної

Спілки поляків України                                      В.А. Лясковська -Щур

 

[1] Cmentarz polski w Żytomierzu : materiały inwentaryzacyjne wykonane przez Katedrę Architektury i Ochrony Budowli Zabytkowych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach / oprac. i wstęp T. M. Rudkowski ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. – Warszawa : Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, 1999. – 522 s.

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.