ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

FUNDACJA KONKURSU HISTORYCZNEGO PATRIA NOSTRA

zaprasza młodzież oraz nauczycieli do udziału w VII edycji Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra.
Konkurs swoim zasięgiem obejmuje cały świat oraz Polskę.

ZADANIE KONKURSOWE

stworzenie 60-cio sekundowych filmów i animacji prezentujących ważne wydarzenia z historii Polski.

NAGRODY

  • spodziewamy się atrakcyjnych nagród finansowych dla laureatów ( w przypadku zakończonej już VI edycji nagrody finansowe miały wartość 28.800 zł i zostały ufundowane przez MKIDN oraz NCK )
  • nagradzamy wszystkich uczestników konkursu
  • wyniki konkursu są ogłaszane pod czas Gali Finału w trybie online oraz publikowane na stronie konkursu po zakończeniu Gali.
    Nagrody są wysyłane pocztą po zakończeniu konkursu na adres szkoły, podany pod czas rejestracji.

PATRONATY

— Ministerstwa Edukacji Narodowej
— Ministerstwa Spraw Zagranicznych
— Ministerstwa Aktywów Państwowych
— Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej
— 16 Kuratoriów Oświaty
— Polskie Radio,TVP2, TVP3, TVP Historia, TVP Polonia, Gazeta Polska

MATERIAŁY W ZAŁĄCZNIKACH

— plakat A4 do zamieszczenia w internecie i wydrukowania
— banery do zamieszczenia na stronach www
— zaproszenie ze szczegółowymi informacjami o konkursie
— broszura z podsumowania VI edycji konkursu

REJESTRACJA

Zgodnie z Regulaminem konkursu jedna Szkoła/Instytucja
w ramach danej edycji może wystawić do konkursu łącznie
2 drużyny o różnym składzie osobowym uczniów:
1 drużynę do konkursu Światowego i 1 drużynę do jednego
z konkursów regionalnych.
Opiekun może pozostać ten sam.

więcej na: https://konkurs-patrianostra.pl/
https://www.facebook.com/KonkursyHistorycznePatriaNostra

LINKI DO REJESTRACJI:

— ŚWIATOWY

https://konkurs-patrianostra.pl/edycja-vii-konkurs-swiatowy-2022

— REGION ZACHODNI

https://konkurs-patrianostra.pl/rejestracja-uczestnikow?contest=edycja-vii-region-zachodni-2022

— REGION WSCHODNI

https://konkurs-patrianostra.pl/edycja-vii-region-wschodni-2022

— REGION PÓŁNOCNY

https://konkurs-patrianostra.pl/edycja-vii-region-polnocny-2022

— REGION POŁUDNIOWY

https://konkurs-patrianostra.pl/edycja-vii-region-poludniowy-2022

Zwiastun VII edycji konkursu:

Najlepsze prace konkursowe

https://konkurs-patrianostra.pl/o-konkursie#best_work

Pozostałe prace są na stale dostępne na stronach konkursów
zakończonych

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.