ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

W celu przygotowania Polskiego Cmentarza w Żytomierzu do Wszystkich Świętych oraz Zaduszek setki młodych ludzi wzięło udział we wspólnej akcji Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie sprzątania zabytkowej nekropolii. Przez cały dzień  wynosili liście, czyścili pomniki, przybliżając sobie historię rodzinnego miasta.

Cmentarz Polski jest zabytkiem architektury końca XVII wieku. Dokładna data założenia przypada na rok 1762. To jedna z najstarszych polskich nekropolii w Europie.

Sprzątanie Polskiego Cmentarza jest bardzo ważną inicjatywą. W ostatnią sobotę października środowiska polskie Żytomierza w niej uczestniczą: dzieci, młodzież i dorośli uczący się języka polskiego w Polskiej Szkole Sobotnio-Niedzielnej przy ŻOZPU, Asocjacja Polaków Żytomierszczyzny, szkoła nr 28 i 36 oraz nauczyciele – poloniści.

„Razem sprzątamy Polski Cmentarz, który jest pamiątką hystoryczną, aby uczcić pamięć naszych przodków. Dn. 2 listopada odbędzie się Msza święta na naszym cmentarzu. Znajdują się tutaj groby znanych rodów szlacheckich Dombrowskich, Moniuszko, Czackich. Na żytomierskiej nekropolii można odnaleźć także groby ojca słynnego pianisty i premiera Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Jana Paderewskiego i jego przybranej matki, pierwszego polskiego lotnika, który zginął podczas walki, Bronisława Maciejewicza, światowej sławy kompozytora i pianisty, ucznia Franciszka Liszta – Juliusza Zarembskiego”. – opowiada o wspólnym sprzątaniu Wiktoria Laskowska-Szczur, organizator akcji.

Po sprzątaniu wpólnie zapaliliśmy znicze – światełka pamięci. Swoja obecnością, chwilą zadumy, skupienia, modlitwą i zapaleniem znicza chcieliśmy uczcić tych wszystkich, którzy już odeszli, a którym tak wiele dziś zawdzięczamy.

Aleksander Piwowarski, Żytomierz dn. 31.10.2015 r.