ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Piękna i trudna jest droga kapłańskiego powołania. Niech będzie opromieniona wielką Bożą miłością, abyś chętnie pokonywał dla Chrystusa wszelkie trudności i cieszył się posiadaniem wszystkiego dla wszystkich. 

W imieniu Polaków Żytomierszczyzny z całego serca życzymy Ci dużo zdrowia i sił w dalszym kapłańskim posługiwaniu. Wszystko co robisz, czyń nadal z pasją. Ciesz się światem i spotykanymi ludźmi, a Twoje serce niech przepełnia miłość, którą dzielisz się z potrzebującymi. Niech Pan Bóg obdarzy Swoim błogosławieństwem. 

Drogi nasz Kapłanie, z okazji jubileuszu święceń kapłańskich, życzymy Ci dużo Błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha świętego i opieki Matki Bożej Berdyczowskiej na każdy dzień oraz wielu łask Bożych za podjęty trud w budowaniu wspólnoty parafialnej.

Wiktoria Laskowska-Szczur
prezes Żytomierskiego Obwodowego 
Związku Polaków na Ukrainie