ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

W Żytomierzu 3 grudnia 2021 roku w odbyła się ceremonia nadania honorowego tytułu „Honorowy Ambasador Żytomierszczyzny”.

Przewodniczący Żytomierskiej Administracji Obwodowej Witalij Buneczko wręczył statuetki „Honorowy Ambasador Żytomierszczyzny”. W uroczystościach wzięli również udział przewodniczący Żytomierskiej Rady Obwodowej Władimir Fedorenko oraz przedstawiciele profilowych wydziałów strukturalnych obwodowej administracji państwowej.

„Honorowi Ambasadorzy Żytomierszczyzny”- to autorytatywne osoby, które w oparciu na swoje doświadczenie i wiedzę zawodową pomagają kreować atrakcyjny wizerunek Żytomierskiego obwodu na poziomie krajowym i międzynarodowym. Dziś w uroczystej atmosferze dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tą ważną sprawę – rozwój naszego regionu w różnych sferach życia publicznego – powiedział Witalij Buneczko pod czas spotkania.

Wśród prestiżowego gronu ambasadorów – Wiktoria Laskowska-Szczur, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie. Jest ponadto przewodniczącą Koordynacyjnej Rady Mniejszości Narodowych przy Żytomierskiej Obwodowej Administracji Obwodowej. Za swoją działalność została odznaczona Podziękowaniem Prezydenta Ukrainy, przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi, Prezesem Rady Ministrów RP „Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości”, Ministrem Kultury Polski „Zasłużona dla Kultury Polskiej”, Złotym Medalem Zasługi przed Śląskim Województwem oraz podziękowaniem i dyplomem Żytomierskiej administracji i rady obwodowej, samorządami Polski i Ukrainy, Złotym Medalem „Stowarzyszenia Wspólnota Polska” oraz wielu instytucjami i stowarzyszeniami.

„Za wieloletnią moją pracę na rzecz partnerskich stosunków międzynarodowych, zostały podpisane umowę współpracy międzynarodowej między samorządami województwa Śląskiego i Żytomierskiego, Miastem Korosteń i Kraśnik, Płock i Żytomierz, Bytom i Żytomierz, Olewsk i Toszek. Nawiązana współpraca i oczekuje się podpisanie umowy między Dolnym Śląskiem i Żytomierszczyzną, na wyższy poziom podjęta współpraca między Kujawsko-Pomorskim Województwem i obwodem Żytomierskim”-zaznaczyła Wiktoria Laskowska-Szczur.

Do komisji specjalnej przy wyborze honorowych ambasadorów wpłynęło około 40 wniosków o tytuł „Honorowego Ambasadora Żytomierszczyzny”, z których wybrano 12. Komisja kierowała się trzema głównymi kryteriami: ścisłymi związkami z Obwodem Żytomierskim, autorytetami w swojej dziedzinie oraz publicznym uznaniem kandydatów.

Według Witalija Buneczko, to właśnie dzięki tym ludziom nasz region jest znany na całym świecie.

Tetiana Petrowska