ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

plakat ukr smollPlakat Żytomierz 11 pl

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na

Jubileuszowy Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Żytomierzu

poświęcony  30-leciu  Żytomierskiego Obwodowego

Związku Polaków na Ukrainie!
Zapraszamy do biura o odebranie zaproszeń w biurze Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie ul. Teatralna 17/20 lok.111 !

wtorek, czwartek od 16:00-18:00 god.

Plakat Żytomierz 11 pl

plakat ukr smoll