ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

XII edycja „Kolędnicy z Żytomierza” pod Honorowym patronatem marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego odbędzie się w dniach 11-17 stycznia 2023 r. w Województwie Śląskim.

Głównym punktem wizyty jest udział w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, następnie organizowane występy w miastach regionu. 

Organizatorami projektu „Kolędnicy z Żytomierza” od wielu lat są Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie oraz Województwo Śląskie. Partnerami przedsięwzięcia są: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im St. Hadyny, Urząd Miasta Bytom, Urząd Miasta i Gminy Pilica, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach.  

Artyści goszczą co roku w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny w Koszęcinie. 

Z repertuarem polskich i ukraińskich kolęd, pastorałek oraz pieśni ludowych wystąpią zwycięzcy eliminacji XII Festiwalu Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie duet Włada i Jasosław Muraweć, Zespół Wokalny „Soul” oraz solistki Ludmyla Klymenko i Katarzyna Kłosowska, prowadząca Wiktoria Laskowska.

Koncertom towarzyszy wystawa „Pamięć i odpowiedzialność: „Operacja Polska” NKWD na Żytomierszczyźnie w latach 1937-1938”.

Informacja: w 2015 r. podpisane „Porozumienie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków Województwa Śląskiego z Żytomierską Obwodową Administracją Państwową” w ramach naszej współpracy z Żytomierskim Obwodowym Związkiem Polaków na Ukrainie realizujemy wakacyjną akcję Lato z Polską i projekt „Z Polską w sercu”. Wspieramy też inicjatywę „Podaruj znicz na Kresy” i wysyłamy paczki z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy, wspieramy i pomagamy uchodźcom i wysyłamy pomoc humanitarną do Żytomierza.

To właśnie Festiwal Kolędnicy z Żytomierza przyczyniły się do podpisania Umowy pomiędzy Śląskiem a Żytomierszczyzną, Bytom- Żytomierz, Toszek-Olewsk.

Koncerty organizowane w miastach śląskiego województwa zawsze cieszą się dużym uznaniem słuchaczy.

Pod czas koncertów odbędzie się zbiórka darów dla Polaków Żytomierszczyzny.

KONTO Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie 02 1020 2368 0000 2602 0650 4080

Zapraszamy na Koncerty i pocimy o wsparcie Kolędników z Żytomierza!

Wiktoria Laskowska

www.zozpu.org

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.