ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

komolowski 2

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

Ś.P. Longina Komołowskiego

Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Patrioty, Państwowca, ‎oddanego opiekuna Polonii i Polaków poza Granicami Kraju

Rodzinie i przyjaciołom składam wyrazy najgłębszego współczucia

 

Jan Dziedziczak
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.