ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Termin nadsyłania prac do 31 MAJA ! Można rejestrować zarówno szkołę jak i drużynę rodzinną lub koło historyczne/ informatyczne.

W przypadku szkół Polonijnych zapraszamy dwie drużyny – jedna w konkursie światowym a druga w regionalnym. Szczegóły na stronie https://konkurs-patrianostra.pl/#Serdecznie zapraszamy !