ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

2 аW ramach obchodzonego na całym świecie święta języka ojczystego w Żytomierzu odbył się XIII Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii polskiej”, IV Konkurs Historyczny oraz koncert z udziałem mniejszości narodowych.

23 lutego 2020 r. w Żytomierzu świętowano Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Obchody zorganizowały Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, Obwodowa Administracja Państwową i Informacyjno-Oświatowe Centrum KUL.

Pomimo wielu represji w czasach carskich i sowieckich nie udało się wykorzenić polskiej mowy i miłości do ojczyzny, która była pielęgnowana przede wszystkim w polskich rodzinach.

W Żytomierskiej Bibliotece Obwodowej ponad 90 uczniów z Polskiej Szkoły Sobotnio – Niedzielnej im. I.J.Paderewskiego oraz szkoły średniej Nr 36 wzięły udział w pisaniu dyktando.

Zanim uczniowie zabrali się do pisania, zwróciła się do nich Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur, która przypomniała wieloletnią tradycję obchodów Międzynarodowego Dznia Języka Ojczystego, rolę w kształtowaniu nawyków poprawnej polszczyzny oraz życzyła uczestnikom połamania piór. Mirosława Starowierow ze swej strony podziękowała za organizację uroczystości Wiktorii Laskowskiej-Szczur oraz uczniom i nauczycielom za liczne przybycie.

Tekst dyktanda został przygotowany i odczytany przez Anettę Piotrowicz, prace sprawdzali nauczyciele języka polskiego: Anetta Piotrowicz, Wiktoria Rozbicka-Gołuboraz przewodniczyła komisji Mirosława Starowierow. Mistrzem ortografii polskiej XIII Dyktanda z Języka Polskiego został Bohdan Mirosznikow, II – Weronika Aleksiejenko, III – Antoni Leus, Maria Sokołowska i Jurij Podorożny.

W IV Konkursie Historycznym klasyfikacja przedstawia się następująco: I miejsce zdobył Jurij Podorożny, II – Olga Baszyńska, III – Wsewołod Gabruk, IV – Bohdan Mirosznikow i Weronika Aleksiejenko. Testy opracował nauczyciel historii (ORPEG) Andrzej Piotrowicz.

Po zakończeniu dyktanda w auli biblioteki odbył się koncert z udziałem przedstawicieli mniejszości narodowych: Polaków, Czechów i Ormian. Widzowie nagradzali gromkimi brawami piękne występy uczniów szk sobotnio-niedzielnych, solistki Natalii Zubarewej, członków Polskiego Teatru Lalek Modernpol,  Zespołu Polskiego Tańca Koroliski oraz Polskiego Zespołu Wokalnego Dzwoneczki.

Czeską kulturę reprezentowały zespoły Wołyńskie Czechy i dziecięcy – Rozmarinek (kierownik Olena Łagowska, nauczycielka Ewa Rżęzniczkowa). Wiersze o Armenii w języku ojczystym deklamowali uczniwie szkółki oraz pięknie zaprezentowały taniec „Chusteczka”.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego okolicznościowe mowy wygłosili: Aleksander Piwowarski, prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur, prezes Żytomierskiego Związku Wołyńskich Czechów Ludmiła Czyżewska, prezes Stowarzyszenia diaspory Ormian „Erebuni” Sargis Martyrosian.

Nie zabrakło uśmiechu i radości, słodyczy, pączków, chrustów oraz miłej zabawy!

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego jest obchodzony na całym świecie 21 lutego. Ma on na celu podkreślenie bogactwa językowego różnych nacji i zachęcenie do nauki języków obcych. Znajomość języków umożliwia komunikację, przez co zbliża do siebie ludzi. UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury), inicjator dnia języka ojczystego, opowiada się za zbliżeniem kultur i ich integracją, zwłaszcza poprzez język, ponieważ jest on istotnym czynnikiem rozwoju dziedzictwa duchowego świata.

Wiktoria Laskowska-Szczur

1 1а 2 а 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.