ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

W ramach akcji Narodowe Czytanie 2022 Polacy z obwodu żytomierskiego wzięli udział w 11. edycji Narodowego Czytania. Miało ono charakter hybrydowy – uczestnicy zebrały się w Bibliotece Obwodowej im. O. Olżycza, natomiast część połączyła się online. W tym roku lekturą były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane „Ballady i romanse” – zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm.

Co roku Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie jest inicjatorem Narodowego Czytania w Żytomierzu. Również w tym roku 10 września ŻOZPU zaprosił miłośników polskiej literatury do uczestnictwa w tej akcji. Już tradycyjnie połączono to ważne wydarzenie z uroczystym rozpoczęciem roku szkolnego Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. I. J. Paderewskiego z udziałem dzieci i młodzieży uczących się̨ języka polskiego.

Przybyłych powitała prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska, która odczytała list prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników Narodowego Czytania.

Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeń i powstań, działaczy emigracyjnych i spiskowców, którzy na różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą. Powstało wówczas głośne hasło „za naszą i waszą wolność”, które wciąż jest uniwersalnym zawołaniem narodów walczących o niepodległość.

Zwłaszcza dziś, w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, wolnościowe idee romantyzmu znów są niezwykle aktualne. I to zarówno te, które zagrzewają do boju o suwerenność, wzmacniają odwagę i męstwo, jak i te, które przedkładają czucie i wiarę nad obojętność i które kształtują postawę solidarności z uciskanymi. Za naszą wschodnią granicą dzieje się to, czego sami niejeden raz doświadczaliśmy w historii”,– napisał prezydent Andrzej Duda.

W lekturze dramatu uczestniczyli, prezesi organizacji polskich Wiktoria Laskowska-Szczur, Walentyna Żurawlowa, nauczyciele języka polskiego Alina Laskowska, Olena Staniszewska, Anetta i Andrzej Piotrowicz (ORPEG), członkowie organizacji polskich, uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. Ignacego Jana Paderewskiego, studenci KUL oraz mieszkańcy Żytomierza. Warto nadmienić, że w czasie agresji rosyjskiej, społeczność polska w Żytomierzu pragnie polskiego słowa, kultury polskiej.

„Po raz pierwszy, ze względu na agresję rosyjską jesteśmy zmuszeni do wybrania hybrydowej organizacji Narodowego Czytania, ale z całym sercem jestem z Wami! Wielu uczniów naszej szkoły pozostali w Polsce, również stali studentami wyższych uczeni. Jestem dumna za nich! Swoimi osiągnięciami zawdzięczają naszej Szkole, Związku Polaków, nauczycielom. Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, skoro spotkamy się razem, a wspólna lektura polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy nasze narody. Życzę zdrowia, sił i wytrwałości w nowym roku szkolnym i pokoju!”, – powiedziała Wiktoria Laskowska prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.

Miłe słowa wdzięczności do Szkoły i nauczycieli skierowali byłe uczniowie, a teraz studenci KUL Dasza Kowal i Olena Dobrzańska. O swojej drodze od ucznia szkoły, studentki oraz do obrony pracy doktora opowiedziała Olena Staniszewska oraz ze wzruszeniem podziękowała za wsparcie, zachęcała do nauki jeżyka polskiego.

Wydarzeniu towarzyszył przegląd filmów, wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątki. Dziękuję dyrektorowi biblioteki Wasilijowi Wróblewskiemu, nauczycielom, wszystkim kto pomagał i wspierał!

Szczególne podziękowania dla prowadzącej Narodowego Czytania należy dyrektor Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. I. J. Paderewskiego Alinie Laskowskiej.

Organizatorem Narodowego Czytania w Żytomierzu był Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie oraz Punkt Informacyjno-Edukacyjny KUL w Żytomierzu.

Wiktoria Laskowska

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.