ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

6 września pod Lubarem w  obwodzie żytomierskim odbyło się poświęcenie krzyża upamiętniającego  bitwę  stoczoną podczas wojny polsko-rosyjskiej (1654–1667).

W uroczystości wzięli udział: Wasyl Janko Sekretarz Rady Lubarskiej, Wiktoria Laskowska-Szczur – prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, Oleksandr Piwowarski – Naczelnik Wydziału Religii, Narodowości i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Wydziale Kultury, Młodzieży i Sportu Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz mieszkańcy wsi Lubar, Juriwki, Kutyszcze i Lipno.

Narody polski i ukraiński mają wspólne dziedzictwo historyczne. Na tych polach zginęło kilka tysięcy żołnierzy. Dlatego na jednym z zachowanych do dziś kurhanów, gdzie spoczywają ofiary bitwy1660 r., ustawiono pamiątkowy krzyż, który poświęcił ks. Witalij Umiński, proboszcz parafii św. Dominika w Lubarze.

W wystąpieniach zwrócono uwagę na kwestię pamięci historycznej, ważność  zachowania wspólnego dziedzictwa historycznego oraz  dbałości o miejsca pamięci.

Wiktor Kanczura opowiedział historię bitwy pod Lubarem. Delegacje zapaliły znicze i złożyły kwiaty. Uroczystości uświetnił występ dziecięcego zespołu „Kutyszczanoczka”.

Wydarzenie zorganizował Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie wraz z Wydziałem Kultury i Turystyki Rady Lubara.

Bitwa pod Lubarem miała miejsce 16-26 września 1660 roku podczas wojny moskiewsko-polskiej 1654-1667. Wojska polskie dowodzone przez Stanisław Rewerę Potockiego oraz
Jerzego Sebastiana Lubomirskiego w sojuszu z armią krymsko-tatarską i Kozakami Iwana Wyhowskiego stoczyły bitwę z armią moskiewską pod dowództwem wojewody kijowskiego Wasyla Szeremietiewa i Kozakami dowodzonymi przez hetmana armii zaporoskiej Tymofieja Cieciurę.

 

Wiktoria Laskowska-Szczur

www.zozpu.zhi657BC22C-EFF7-4C77-97B7-CBB664D7B632 (1) 9033A854-571A-4EB1-93E2-76028F1FD67E (1) A17CBEE5-A6F7-48E0-9857-D8B97DDED51Dtomir.net002CBF3E-B6DB-4715-A95B-8957ACB37E08 4ADA90CE-AC85-441D-AB42-5390DD206DEC 5D50441C-281E-4CE8-8C09-C928B45B840F (1) 6B441425-3CB5-4429-ADBF-A9E918124181 (1)