ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

W dniach od 2 do 6 marca w Centrum Telewizyjnym w Kijowie odbyły się szkolenia dla przedstawicieli mniejszości narodowych dotyczące takich kwestii, jak sposoby przedstawiania problematyki mniejszości narodowych w mediach, opracowywanie i promowanie projektów tak, by doprowadzić do ich realizacji.

Szkolenie „Projekt medialny: od pomysłu do realizacji” prowadzili eksperci nadawcy publicznego i zaproszeni mówcy. Jego uczestnicy reprezentujący 16 mniejszości narodowych, m.in. polską, węgierską, niemiecką, żydowską, romską i ormiańską, zostali poinformowani, jak stworzyć udany projekt związany ze społecznościami narodowymi na Ukrainie i zainteresować nim potencjalnych inwestorów mogących go dofinansować. Pod okiem fachowców uczyli się pisać wnioski medialne i poznawali zasady ich prezentacji.

W ostatnim dniu szkolenia odbył się hackathon, czyli imitacja występów przed komisją podczas realnej prezentacji idei projektu. Każdy uczestnik lub grupa mieli za zadanie przedstawić swój projekt i bronić go przez 10 minut.

Nadawca publiczny jest gotów przeznaczyć do 1 mln hrywien na sfinansowanie projektu, jeśli uczestnik wygra prawdziwą prezentację wiosną. W jury znajdą się trenerzy, którzy wygłosili wykłady w podczas szkolenia. Wśród nich Diana Dutsyk, Akim Galimow, Maria Zaiczenko, Natalia Rymar, Tetiana Postawna i Kateryna Zhulina.

Daria Kariakina, członkini Rady Nadzorczej Nadawcy Publicznego w zakresie zapewniania praw mniejszości narodowych, zauważyła, że szkolenie „Projekt medialny: od pomysłu do realizacji” jest być może pierwszą okazją dla przedstawicieli mniejszości narodowych na Ukrainie, by nauczyli się pisać i realizować projekty medialne. Teraz będą mogli przekazywać wiedzę kolegom i angażować coraz więcej osób w tworzenie programów o samych sobie.

„Ważne by ludzie, którzy nigdy nie realizowali swoich projektów w telewizji, radiu lub mediach internetowych, wiedzieli, jak przebiega ten proces, jak zgłaszać projekty, jak tworzyć produkt, który jest istotny nie tylko dla społeczności narodowych, ale także dla innych ludzi na Ukrainie”, powiedziała Daria Kariakina.

„Aby zwiększyć liczbę projektów dotyczących mniejszości narodowych, musimy komunikować się z nimi osobiście i powiedzieć im, że chcemy wdrożyć ich pomysły” – zauważyła Anastazja Hudyma, kierownik Centrum Koordynacyjnego Mniejszości Narodowych.

Uczestniczka szkolenia, redaktor czasopisma „Tęcza Żytomierszczyzny” Tetiana Petrowska zaznaczyła, że podzieli się z kolegami wiedzą zdobytą podczas szkolenia.

Ołeksandra Koriak z międzynarodowej organizacji charytatywnej Fundacja Kobiet Romskich Czirikli, powiedziała zaś, że szkolenie pomogło jej w kompleksowym spojrzeniu na etapy tworzenia udanego produktu. „Szkolenie dało mi możliwość poczuć się działaczką medialną, pozwoliło zrozumieć, jak stworzyć i promować produkt, jak poprzez niego wpływać na społeczeństwo. Podczas zajęć zapisywałam pomysły projektów, które nasza organizacja wraz z innymi mogłaby przedstawić publiczności – mówiła. – Mam dość prezentowania Romów jako ofiary. A możliwość stworzenia takich projektów otworzy naszą społeczność, pozwoli poznać fajnych ludzi”.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Akademię Nadawcy Publicznego w ramach projektu „Unia Europejska i Rada Europy wspólnie pracują dla wsparcia wolnych mediów na Ukrainie” oraz „Ochrona mniejszości narodowych, w tym języka romskiego i języków mniejszości na Ukrainie”.

Tetiana Petrowska