ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

IMG_3783Delegacja na czele z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Czeskiej na Ukrainie, Tomaszem Pawliczekiem, II Sekretarzem Rzecznikiem Prasowym Ambasady Adamem Gradilek, oraz przedstawicielami Instytutu Badań Reżimów Totalitarnych (Praga) Janem Dvorak i Editą Irakovą (kierownik projektu ostatniego adresu (Czechy), odwiedziła Żytomierz.

W ramach wizyty było uszanowanie pamięci osób represjonowanych pod czas czystek etnicznych i stalinowskich. W ramach projektu „Ostatni adres” na domu ul. Pokrowska 106 została umieszczona tablica pamięci represjonowanego i rozstrzelanego w 1938 r. członka sportowego klubu ”Sokół” W. Froneka Radek Matuli. To pierwsza taka tablica zainstalowana w Żytomierzu. Wskazuje w dwóch językach imię represjonowanego, a także cztery daty: urodzenia, aresztowania, egzekucji i rehabilitacji.

Prawnuk Roman Barybin opowiedział o losach swojego pradziadka, który walczył o niepodległość w 1920 roku w armii Petlury, był dwukrotnie aresztowany. W 1930-1933 został skazany na trzy lata łagrów. W 1938 oskarżony o działalność antysowiecką, czeski szowinizm, przygotowania do powstania zbrojnego, szpiegostwo na rzecz Czechosłowacji i sabotaż, został rozstrzelany 28 września 1938 roku. Zrehabilitowany w 1958 r.

W uroczystości wzięli udział członkowie Związku Wołyńskich Czechów na Żytomierszczyźnie pod kierownictwem Ludmiły Czyżewskiej oraz Wiktoria Laskowska-Szczur prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.

Również delegacja złożyła kwiaty pod Krzyżem politycznych represji w Żytomierzu, miejsce szczególne gdzie leży 19400 niewinnie zamordowanych mieszkańców Żytomierszczyzny. Czystki etniczne reżymu stalinowskiego 1937-1938 roku pozostali w pamięci naszej, nie ma żadnej rodziny, w której by nie zabrano i nie zamordowano bliskiej osoby.

Wiktoria Laskowska-Szczur zapoznała z historią represji na Żytomierszczyźnie oraz planów dt. powstania memoriału pamięci ofiar totalitaryzmu.

Wiktoria Laskowska, www.zozpu.org

IMG_37831 2 3 IMG_3779 IMG_3786 IMG_3796 IMG_3800 IMG_3803 IMG_3809 IMG_3814 IMG_3818 IMG_3832