ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Życzenia

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim Rodakom życzę pomyślności i radości. Niech Zmartwychwstały błogosławi Waszym domom