ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Konkurs „Być Polakiem”

Fundacja „Świat na Tak” organizuje kolejną edycję konkursu „Być Polakiem”. Jest on skierowany do dzieci i