ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

jpIIŻytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie seredecznie zaprasza Polaków uczcić pamięć św. Jana Pawla II, który 10 lat temu „odszedł do Domu Ojca”

2 kwietnia 2005 r. o god 21.37.

Po Liturgii Wielkiego Czwartku okolo 20:00 god. wspólnie zapalimy znicze pamięci przed pomnikiem Jana Pawla II w Żytomierzu przed Katedrą św. Zofii. (Plac Zamkowy 2)