ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Mimo ciągłych bombardowań i problemów z komunikacją mieszkańcy Żytomierza, wśród nich także Polacy, przedstawiciele lokalnych władz i księża różnych wyznań oddali hołd ofiarom Wielkiego Głodu na Ukrainie. W tym roku mija bowiem 90 lat od tamtych tragicznych wydarzeń.

Pomnik Płaczącego Anioła na Placu Putiatyńskim w Żytomierzu przypomina o milionach ofiar Hołodomoru. W latach trzydziestych ubiegłego wieku stalinowski reżim świadomie zagłodził, według różnych szacunków, od sześciu do nawet dziesięciu milionów mieszkańców Ukrainy.

Przed żytomierskim płaczącym Aniołem obok kwiatów i zniczy pojawiły się kłosy pszenicy, chleb i jabłka.

Uczestnicy spotkania uczcili ofiary chwilą ciszy i wspólną modlitwą. Obchodom towarzyszyło przedstawienie teatralne o Wielkim Głodzie. Wieczorem w oknach żytomierskich domów zapłonęły świece. W ten sposób mieszkańcy miasta włączyli w ogólnoukraińską akcję „Zapal świecę” na znak żałoby i pamięci o milionach ofiar.

W XX wieku Ukraińcy przeżyli trzy klęski głodu: 1921-1923, 1932-1933 i głód 1946-1947. Największy był jednak Głód lat 1932-1933. Ludobójstwo zaplanowane przez reżim stalinowski było bezprecedensowym eksperymentem społecznym w zakresie jego cynizmu i brutalności, którego konsekwencje wciąż odczuwamy. W listopadzie 2006 r. Rada Najwyższa uznała Wielki Głód z lat 1932–1933 za ludobójstwo narodu ukraińskiego. Zostało to również uznane na poziomie międzystanowym przez 15 państw członkowskich ONZ i Państwo Watykańskie.

21 listopada 2017 roku Senat RP jednogłośnie podjął uchwałę poświęconą pamięci Ukraińców zabitych w 85. rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 1932-1933. W 2006 roku polski Senat przyjął uchwałę uznającą Wielki Głód za zbrodnię ludobójstwa.

www.zozpu.org

zdj. www.zozpu.org

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.