ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

W Żytomierzu odbyły się uroczystości pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowane przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie oraz Punkt Informacyjno-Edukacyjny KUL.

Jest to święto, które ma na celu uczczenie żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Upamiętnia tych, którzy od 1944 do 1963 roku walczyli o prawo do samostanowienia polskiego społeczeństwa, stawiając zbrojny opór sowieckiej okupacji i narzuconej przez Moskwę władzy komunistycznej.

Uroczystości rozpoczęły się od lekcji historii na temat: „Żołnierzе antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia po II wojnie światowej”. W lekcji uczestniczyli uczniowie Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkoły im. Ignacego Jana Paderewskiego przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie, nauczyciele, rodzice uczniów oraz zaproszeni goście.

Andrzej Piotrowicz przybliżył obecnym historię Żołnierzy Wyklętych, którzy poświęcili życie w walce o wolną Polskę. Wśród zaprezentowanych postaci „Żołnierzy Wyklętych” szczególne zainteresowanie wzbudziła postać żytomierzanina płk. Franciszka Niepokulczyckiego pseudonim „ Teodor”, uczestnika powojennego podziemia antykomunistycznego, prezesa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w latach 1945–1946, więźnia politycznego z okresu stalinowskiego.

1 marca w Katedrze p.w. św. Zofii odbyła się msza święta w intencji bohaterów polskiego powojennego podziemia niepodległościowego, którą celebrował ks. Witek Wojtek. Następnie młodzież wraz z gośćmi udała się pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie zapalono biało-czerwone znicze.

Jak bliski nam słowa św. Jan Paweł II (18.05.1994): „Trzeba wspomnieć wszystkich, zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przyniesionego ze wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią, aby nie zamazywać prawdy naszej przeszłości, w tym decydującym momencie dziejów.”

Cześć i chwała bohaterom!

Wiktoria Laskowska-Szczur

IMG-1838 IMG-1840 IMG-1842 IMG-1848 IMG-1854 IMG-1865 IMG-1869 IMG-1870 IMG-1875 IMG-1876 IMG-1887 IMG-1896

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.