ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

W celu przygotowania Cmentarza Polskiego do Wszystkich Świętych oraz Zaduszek Polacy w Żytomierzu porządkowali nekropolie. Sprzątali cmentarz, porządkowali groby, czyścili pomniki, wynosili liście, przybliżając sobie historię rodzinnego miasta. Organizator akcji Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, Centrum Edukacyjno-Oświatowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Cmentarz Polski w Żytomierzu jest jedną z najstarszych polskich nekropolii w Europie, której początki sięgają XVIII  wieku. Sprzątanie tego miejsca jest bardzo ważną inicjatywą, którą założyli w 1987 r. pierwszy prezes Związku Polaków Walenty Grabowski. Były zorganizowane pierwsze „sobotniki” po zabezpieczeniu mogił, które były przez barbarzyńców rozbite i niszczone. Władza radziecka starała się zniszczyć polskie ślady ale Polacy położyli się „krzyżem” przed bramą i nie wpuścili buldożerów.    

Na Polskim Cmentarzu spoczywają wybitni Polacy zasłużeni dla miasta i kraju, m.in. pianista i kompozytor Juliusz Zarębski, rodzice i siostra Ignacego Jana Paderewskiego, krewni Józefa Ignacego Kraszewskiego, Stanisława Moniuszki, pierwsi polscy lotnicy. Warto nadmienić, że te groby znajdują się nad szczególną opieką Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.

Stałą tradycją Polaków z Żytomierza jest, że w ostatnią sobotę października dokładają wszelkich starań, a przede wszystkim serca i rąk do pracy, aby cmentarz wyglądał schludnie i pięknie.

Groby sprzątały całe rodziny, dzieci, młodzież i dorośli uczący się języka polskiego w Polskiej Szkole Sobotnio-Niedzielnej im. I.J. Paderewskiego działającej przy ŻOZPU, Maria Piwowarska, prezes Asocjacji Polskiej Młodzieży na Żytomierszczyźnie, dyrektor polskiej szkoły Alina Laskowska oraz dołączyła się czeska mniejszość narodowa.

− W tym roku na Ukrainie toczy się wojna z rosyjskim agresorem, ale nie zapominamy o naszych polskich grobach. Dla tego tradycyjnie zorganizowaliśmy coroczną akcję po sprzątaniu naszej polskiej nekropolii. Razem sprzątamy Cmentarz Polski, który jest miejscem historycznym, aby uczcić pamięć naszych przodków – mówiła Wiktoria Laskowska-Szczur, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie oraz organizator akcji.

– Baliśmy aby alarmy nie zaszkodziły nam sprzątać cmentarz, ale i pogoda nam dopisała!  Jest to piękna tradycja, aby nasz cmentarz wyglądał chlubnie.

Komunalne gospodarstwo Żytomierskiej rady miejskiej nadało instrument do sprzątania i wywóz śmiecie.

Po sprzątaniu została zorganizowana wycieczka po cmentarzu, wszyscy wspólnie zapalili znicze − światełka pamięci. Modlitwą i zapaleniem znicza chcieli uczcić tych wszystkich, którzy już odeszli, a którym tak wiele dziś zawdzięczają.

Dziękujemy wszystkim za pomoc! Bóg Zapłać!

Msza św. i procesja za zmarłych na Cmentarzu Polskim w Żytomierzu zostanie odprawiona 2 listopada o 12:00 godz.

Warto przypomnieć, że pierwsza Msza na Polskim Cmentarzu odbyła się 2 listopada 1990 roku i celebrowana była przez śp. ks. Jana Purwińskiego (później Biskup ordynariusz kijowsko-żytomierskiej diecezji).

Patronat medialny objęli TV Polacy Żytomierszczyzny, czasopismo Tęcza Żytomierszczyzny”.

Wiktoria Laskowska www.zozpu.org