ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

1017653_1101232866607323_642535659052010586_n
W związku z Ustawą o dekomunizacji Ukrainy w Żytomierzu będą zmienione nazwy szeregu ulic.
Na prośbę Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie oraz Żytomierskiego Obwodowj politycznej Partii „Partia Polaków Ukrainy”, które wystosowały odpowiednią petycję do władz miasta obecnie urzędujący prezydent Żytomierza przychylił się do wniosku Polaków Żytomierszczyzny, aby w mieście pojawiły się ulice: Św. Jana Pawła II, Św. Zygmunta Felińskiego, Lecha Kaczyńskiego.
Jan Paweł II wpisał się w historię miasta jako odnowiciel diecezji żytomiersko-kijowskiej po latach komunistycznej zawieruchy.
Św. Zygmunt Szczęsny Feliński – bohaterski arcybiskup Warszawy, wieloletni zesłaniec na Syberii – właśnie w Żytomierzu zaczynał swój duchowny szlak, tu bowiem wstąpił do seminarium.
Postać Lecha Kaczyńskiego stała się światowym symbolem walki o godność człowieka.
Na wniosek ŻOZPU w mieście planowane jest także: umieszczenie tablicy upamiętniającej postać Apollo Korzeniowskiego, ojca słynnego pisarza Josepha Conrada Korzeniowskiego, który przyczynił się do założenia istniejącego do dzisiaj Bulwaru Puszkina. Apollo Korzeniowski był powstańcem styczniowym, który za swój patriotyzm został zesłany na Sybir a jego majątek skonfiskowany.
ŻOZPU dziękuje J.E. Arcybikupowi Piotrowi Malczukowi, ordynariuszowi diecezji kijowsko-żytomierskiej za udzielone wsparcie, członkom organizacji, wolontariuszom, którzy w bardzo krótkim czasie zdołali zebrać ponad 1500 podpisów pod petycją do władz. Pragniemy bowiem, aby w mieście znalazło się miejsce dla ulicy wielkiego żytomierzanina Ignacego Jana Paderewskiego i aby wkrótce mógł być odsłonięty pomnik Paderewskiego, laureata 9 doktoratów honoris causa, patrioty i męża stanu, wirtuoza gry na fortepianie i kompozytora, pierwszego premiera Polski po odzyskaniu niepodległości.
ks. Jarosław Giżycki
www.zozpu.org

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.