ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

logo-komputer

 

Program umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadaczom Karty Polaka odbycie studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego. Program przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych.

Program oferuje możliwość odbycia studiów wraz z comiesięcznym stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz możliwość odbycia studiów w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia (kierunki medyczne) oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kierunki artystyczne).

Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.gov.pl. Informacje o kierunkach studiów (ofercie polskich uczelni) są dostępne na stronie: www.wybierzstudia.nauka.gov.pl.

Program Stypendialny dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa

Wszystkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres e-mail: polonia@nawa.gov.pl

telefon:

22-390-35-23,

22-390-35-25,

22-390-35-52,

22-390-35-88

Więcej na https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersaon

Dla członków Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie udzielam pomoc pod telefonem 38 0971998308

e-mail : zpuzytomierz@gmail.com

Spotkanie w biurze będzie możliwe po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

Przypominamy o ograniczeniach i obowiązku noszenia maseczek.

Zarząd ZOZPU