ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

IMG_0584Stowarzyszenie Manko w okresie 01.05.2020 – 31.12.2020 realizuje projekt Głos Seniora Polaków za granicą – II edycja, projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Głównym celem projektu jest wspieranie i motywowanie polskich seniorów z Rosji, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Austrii Wielkiej Brytanii, USA oraz Kanady, szczególnie w okresie przebywania w domu w okolicznościach pandemii koronowirusa, do medialnie aktywnego uczestnictwa w przestrzeni społeczno-publicznej.

Cel realizowany jest poprzez następujące działania:

  1. Organizacja warsztatów dziennikarskich on-line dla polskich seniorów za granicą.
  1. Wydanie magazynu Głos Seniora Polaków za granicą, który współtworzyć będą Polacy – seniorzy z Rosji, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Austrii, Wielkiej Brytanii, USA oraz Kanady.
  1. Wydanie specjalnego działu w Ogólnopolskim Głosie Seniora – Głos Seniora Polaków za granicą,

Warsztaty dziennikarskie on-line:

  1. Rola i moc seniorskiego medium obywatelskiego.

https://youtu.be/b1MToUdXaPk

  1. Jak stworzyć i zarządzać seniorskim medium obywatelskim?

https://youtu.be/GPI2Ay7kEWk

  1. Jak pozyskać fundusze, promocję i dobre relacje z samorządem?

https://youtu.be/G2g0RSWmlNQ

  1. Jak napisać dobry artykuł, zrobić dobry wywiad i dobre zdjęcie?

https://youtu.be/p7ziLTwo8fY

  1. Etyka, prawo prasowe, manipulacje medialne i odpowiedzialność społeczna mediów

https://youtu.be/EEgITHNWV1I

  1. Jak tworzyć artykuły o tematyce patriotycznej i historycznej?

https://youtu.be/e9vEjlZZn3M

Specjalna edycja magazynu Ogólnopolski Glos Seniora – numer 53.

„Głos Seniora Polaków za granicą” w wersji on-line:

https://issuu.com/glos_seniora/docs/53_ogs

https://glosseniora.pl/wp-content/uploads/53_OGS.pdf

logo KPRM