ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Karta PolakaJeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.

Uwaga! Przedłużanie ważności Karty Polaka w związku z wygaśnięciem jej ważności w 2018 r. (po 10-ciu latach).

Konsulat Generalny RP w Winnicy uprzejmie informuje, że osoby, które chcą przedłużyć ważność Karty Polaka wydanej w 2008 roku, powinny napisać prośbę o wyznaczenie terminu złożenia wniosku o przedłużenie ważności karty na adres: winnica.kg.kartapolaka@msz.gov.pl

W e-mailu należy podać następujące dane:

 1. imię i nazwisko (jak w paszporcie zagranicznym)
 2. data urodzenia
 3. adres zameldowania
 4. numer Karty Polaka
 5. data ważności Karty Polaka

 DLA CZŁONKÓW Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, zapraszamy do biura Ul. Teatralna 17/20 kab. 111 (wtorek i czwartek od 16.00 do 17.30)

Na spotkanie z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie należy zabrać ze sobą:

 1. starannie wypełniony wniosek ze zdjęciem;
 2. oryginały i kserokopie niezbędnych dokumentów:

– Karta Polaka;

– decyzja o przyznaniu Karty Polaka;

– paszport wewnętrzny;

– posiadacze kart ID powinni przedstawić dodatkowo aktualne zaświadczenie o zameldowaniu);

– paszport zagraniczny.

W przypadku przedłużenia ważności Karty Polaka małoletniego, który w momencie utraty ważności Karty Polaka wydanej w 2008 r. nie skończył 18. lat, rodzice małoletniego powinni napisać prośbę o wyznaczenie terminu złożenia wniosku o przedłużenie ważności karty na adres: winnica.kg.kartapolaka@msz.gov.pl

 

W e-mailu należy podać następujące dane dziecka:

 1. imię i nazwisko (jak w paszporcie zagranicznym)
 2. data urodzenia
 3. adres zameldowania
 4. numer Karty Polaka
 5. data ważności Karty Polaka

Przy składaniu wniosku w wyznaczonym przez konsula dniu i godzinie powinni być obecni rodzice lub opiekunowie prawni małoletniego. Należy zabrać ze sobą:

 1. starannie wypełniony wniosek ze zdjęciem;
 2. oryginały i kserokopie niezbędnych dokumentów dziecka:

– Karta Polaka;

– decyzja o przyznaniu Karty Polaka;

– świadectwo urodzenia;

– paszport wewnętrzny (jeśli jest);

– posiadacze kart ID powinni przedstawić dodatkowo aktualne zaświadczenie o zameldowaniu);

– paszport zagraniczny dziecka;

 1. oryginały i kserokopie niezbędnych dokumentów rodziców:

– paszporty

Obecność małoletniego przy składaniu wniosku o przedłużenie ważności Karty Polaka jest obowiązkowa.

 

więcej na http://www.winnica.msz.gov.pl/pl

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.