ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do nauki języka polskiego:
Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. I.J. Paderewskiego z profesjonalnymi lektorami

język polski, literatura, historia; przygotowanie na studia

  • rozmowa kwalifikacyjna na pobyt RP/ Kartę Polaka / praca;
  • wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe;
  • poświadczenie poziomu wiedzy w zaliczonym czasie;
  • ciekawe projekty mające na celu zapoznanie się z kulturą Polski;
  • programy szkoleniowe w języku polskim;
  • W celu uzyskania szczegółowych informacji
    i rejestracji prosimy o kontakt: m. Żytomierz, ul. Teatralna 17/20 lok 111