ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

W dniach 17-21 2022 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa  Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych formą aktywności kulturalnej środowisk polonijnych – ich rola w kształtowaniu wizerunku oraz promocji Polski”. Konferencja zorganizowana przez Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Konferencja stanowiła platformę wymiany zarówno doświadczeń naukowo-badawczych, jak i związanych z bieżącą działalnością organizacji oraz środowisk polonijnych w dziedzinie szeroko pojętej kultury. Obradom przewodniczył prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Andrzej Bonusiak, który wygłosił referat wprowadzający w tematykę konferencji, dotyczący kultury polsko-polonijnej.

Konferencje można oglądać na stronie #PAI. Ukaże się również publikacja referatów wygłoszonych podczas konferencji.

Uczestników konferencji przywitał Marszalek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Dyrektor departamentu w KPRM ds. Polonii Jan Badowski oraz prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski.

Konferencji towarzyszyła wystawa „Trochę z przypadku, trochę z potrzeby…” 50 lat Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, przygotowanej przez Centrum Polonijne i Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podczas koncertu pt „Rzeszów z Polonią” w wykonaniu zespołu „Suszanie” (Czechy), zostali odznaczeni działacze Domu Polonii w Rzeszowie z okazji 30-lecia Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz 30- lecie Domu Polonii w Rzeszowie.

W Domu Polonii została zaprezentowana wystawa „Malarstwo Ireny Fusek-Forusiewicz” oraz dla uczestników zorganizowane zwiedzanie Rzeszowskich Piwnic, gdzie zapoznaliśmy z historia Rzeszowa.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022

Wiktoria Laskowska