ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Senat RP jednocześnie wezwał wszystkie kraje opowiadające się za pokojem, demokracją i prawami człowieka do zajęcia identycznego stanowiska wobec rządu Rosji.

Senat 26 października br. jednomyślnie, 85 głosami, podjął uchwałę o uznaniu władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny, w której „z całą mocą potępia agresję rosyjską i wzywa wszystkie kraje opowiadające się za pokojem, demokracją i prawami człowieka do uznania władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny”.

W uchwale senatorowie przypominają, że 24 lutego 2022 r. siły zbrojne Federacji Rosyjskiej rozpętały bestialską wojnę z Ukrainą, chcąc wymazać z mapy ten suwerenny kraj oraz wyniszczyć jego naród. Podkreślają, że heroiczna obrona niepodległości przez obywateli Ukrainy wzbudziła podziw całego wolnego świata. Ukraina jest dziś najważniejszym miejscem, broniącym demokracji i wolności.

Podczas dyskusji senatorowie wskazywali na niespotykaną brutalność agresji rosyjskiej i konieczność ukarania winnych. „Zbrodnie te wymagają odpowiedzi międzynarodowej nie tylko w wymiarze pomocy humanitarnej i wojskowej, ale także prawnej” – przekonywał senator Aleksander Pociej. „Kiedy usłyszałem wyjaśnienie szefostwa ukraińskiej armii, że na początek kontrofensywy pod Charkowem wybrali datę bitwy pod Orszą, wzruszyłem się, bo ta bitwa to wspólne, polsko-litewsko-ukraińskie, odepchnięcie Rosjan od Europy na 150 lat” – mówił wicemarszałek Michał Kamiński. Jego zdaniem, jeśli Ukraińcy odwołują się do naszej wspólnej historii walki z rosyjskim imperializmem, to tym bardziej polscy senatorowie mają odwagę okazać im solidarność i nazwać reżim Putina reżimem terrorystycznym.

Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

Z kolei senator Jan Maria Jackowski apelował o przeprowadzenie debaty na temat dalszej pomocy Ukraińcom w związku z zapowiedzią wiceministra spraw wewnętrznych Pawła Szefernakera o jej ograniczeniu oraz możliwością kolejnej fali uchodźców z Ukrainy. Senatorowie podkreślali też, że w obliczu rosyjskiej agresji nie ma różnic między opozycją a rządem. Jak mówił wicemarszałek Michał Kamiński, „wszyscy jesteśmy obywatelami Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, która przed wiekami i dzisiaj mówi rosyjskiemu imperializmowi jednoznacznie i stanowczo: nie!”.

W uchwale senatorowie napisali, że rosyjscy najeźdźcy terroryzują mieszkańców ukraińskich miast, bombardując cywilne cele. „Bandyci w rosyjskich mundurach torturują i mordują jeńców wojennych oraz cywilów na okupowanych terytoriach. Uprowadzają ukraińskie dzieci, by wychować je na reżimowych janczarów. Wywożą, przesiedlają i zsyłają ukraińskich obywateli na dalekie peryferia Rosji” – czytamy w uchwale. Wszystkie te akty państwowego terroryzmu znamy dobrze z kart historii. Europejczycy wierzyli, że nigdy już nie zagrozi im ludobójstwo i zbrodnie wojenne. Tymczasem Władimir Putin i jego aparat przemocy wrócili do okrutnych praktyk reżimów stalinowskiego i hitlerowskiego. „Dlatego Rosja musi zostać pokonana i pozbawiona możliwości zagrażania sąsiadom” – apelują senatorowie w uchwale. Wyrażają uznanie wszystkim instytucjom i organizacjom, które podjęły się badania i dokumentowania zbrodni popełnianych na społeczeństwie ukraińskim i wzywają społeczność międzynarodową do udzielenia pełnego wsparcia Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, prowadzącemu dochodzenia wobec odpowiedzialnych za te zbrodnie.

Senat w uchwale dziękuje wszystkim Polkom i Polakom, administracji rządowej i samorządowej, organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom, za ogrom pomocy okazywanej od 24 lutego uciekającym spod rosyjskich bomb Ukraińcom, głównie kobietom i dzieciom.

Za przyjęcie uchwały podziękował Senatorowi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Rosja działa jak państwo terrorystyczne pod każdym względem i dlatego wymaga codziennego zwiększania presji międzynarodowej. Jestem wdzięczny tym liderom i politykom, którzy to rozumieją i podejmują odpowiednie działania. Szczególnie jestem wdzięczny Senatowi RP, który podjął uchwałę w celu uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm. Takie akty powinny zostać uchwalone przez większość państw na świecie” – powiedział w internetowym wystąpieniu prezydent Ukrainy.

www.zozpu.org za www.senat.gov.pl

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.