ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

KUL logoKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dom Fundacji Jana Pawła II
Dom Fundacji Jana Pawła II

ogłosił program stypendialny na rok akademicki 2021/22.

Skierowany jest on do osób, które chcą studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pochodzących z krajów byłego Związku Radzieckiego i aktualnie tam mieszkających. Posiadanie obywatelstwa polskiego czy Karty Stałego Pobytu w Polsce nie daje możliwości ubiegania się o stypendium. Pochodzenie polskie czy posiadanie Karty Polaka nie jest warunkiem ubiegania się o stypendium ani też przeszkodą w jego otrzymaniu. Wymagana jest również znajomość języka polskiego na poziomie podstawowym lub średnim.
Termin składania wniosków – 30 kwietnia br.
Szczegóły oraz regulamin programu stypendialnego na stronie:
Zapraszam do Informacyjno-Edukacyjnego Centrum Kul w Żytomierzu.
Telefon kontaktny +380 (98) 343 69 90