ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

UWAGA STUDENCI – Przyszli stypendyści SEMPER POLONIA. 

NABÓR NA SEMESTR JESIENNY 2013/2014 ROZPOCZĘTY!

Fundacja SEMPER POLONIA informuje, iż w 2013 r. stypendium będzie wypłacane jednorazowo za dwa semestry, tj. semestr wiosenny 2012/2013 oraz semestr jesienny 2013/2014. Nabór stypendystów na semestr jesienny roku akademickiego 2013/2014 będzie trwał od 6 lipca do 5 sierpnia 2013 r.

Przypominamy, iż ze względu na wyznaczony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP limit finansowy o stypendium SEMPER POLONIA mogą ubiegać się wyłącznie studenci, którzy zarejestrowali w systemie ZESS wnioski na semestr wiosenny 2012/2013 (do 20 marca) oraz będą kontynuowali naukę w roku akademickim 2013/2014. Tym samym, osoby, które nie ubiegały się o stypendium w I połowie br. bądź ubiegały się a nie będą kontynuowały nauki w roku akademickim 2013/2014, nie mogą ubiegać się o stypendium w 2013 r.

Zgodnie z Regulaminem Stypendialnym Fundacji w Zintegrowanym Elektronicznym Systemie Stypendialnym SEMPER POLONIA (http://stypendia.semperpolonia.pl) należy zarejestrować następujące dokumenty:

  • zaświadczenie z uczelni potwierdzające kontynuowanie studiów w roku akademickim 2013/2014 wraz z tłumaczeniem na język polski;
  • zaświadczenie z uczelni ze średnią ocen za ukończony semestr wiosenny 2012/2013 wraz z tłumaczeniem na język polski;
  • raport z działalności na rzecz środowiska polonijnego w semestrze wiosennym 2012/2013 potwierdzony przez organizację.

Rejestracja powyższych dokumentów powinna nastąpić najpóźniej do 5 sierpnia 2013 r. Po upływie tego terminu system ZESS nie będzie aktywny.
Fundacja SEMPER POLONIA informuje, iż rejestracja ww. dokumentów nie jest jednoznaczna z otrzymaniem stypendium w 2013 r.

W przypadku pytań i ewentualnych problemów prosimy o kontakt z p. Dorotą Guz dguz@semperpolonia.pl.

ŻOZPU udziela opinii członkom organizacji