ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Święta Bożego Narodzenia oraz w okres poprzedzający, podczas którego chętnie dzielimy się dobrocią i zwracamy się w kierunku osób potrzebujących, słabszych i starszych. W tym czasie chętnie wyciągnijmy pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

Pomoc bliźniemu, jest ściśle związana z tradycją polskich świat, która to szczególnie kładzie nacisk na wspieranie osób w potrzebie. My nadal pozostawiamy wolne miejsce przy stole Pomaganie innym również sprawia nam radość. jeśli pomoc wynika z poczucia, że dzięki niej buduje się lepszy świat i że nadaje ona życiu sens.

Tak, wolontariusze Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie śpieszą z pomocą charytatywną dla osób potrzebujących.

Wsparciem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021” za pośrednictwem Stowarzyszenia Wspólnota Polska zostali objęte pomocą 4 osoby, 15 osób otrzymały paczki żywnościowe. Wolontariusze przygotowywali i pakowali paczki z miłością, wkładając serce.

„My staramy się zaszczepić w naszej młodzieży to, że warto pomagać. Różnie to bywa teraz w naszym społeczeństwie. Często biegniemy przez życie i nie myślimy że ktoś potrzebuje pomocy. Idea pomagania jest obecna zarówno wśród młodszych, jak i starszych osób. Czasami wystarczy drobny gest, by wywołać uśmiech na czyjejś twarzy, a szczere podziękowanie potrzebujących zachęca do dalszej pracy. Dziękujemy za wsparcie!”- powiedziała prezes Wiktoria Laskowska-Szczur www.zopzu