ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

22894349_1703600456370558_4074773880177359756_n

Światełko Pamięci
Z inicjatywy Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie przy wsparciu Senatu RP i Fundacji Wolność i Demokracja uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej 1 listopada 2017 r udali się do Lwowa, żeby zapoznać się z polską historią i kulturą swoich przodków oraz wziąć udział w akcji Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego.

Wycieczkę po Lwowie dla młodzieży prowadziła Teresa Pakosz, redaktor Radio Lwów, wspaniały znawca historii i zabytków Lwowa.

Pani Teresa z zamiłowaniem i redaktorską pasją akcentowała to, dlaczego Lwów jest miastem arcyciekawym. Po pierwsze jest miastem bogatym w różnego rodzaju zabytki. Po drugie niemal na każdym kroku dostrzeżemy wpływ różnych religii i wyznań, które związane były z historią miasta od najdawniejszych lat. Stąd niezwykłe bogactwo kościołów, cerkwi, kaplic. Znajdziemy tutaj świątynie katolickie, greckokatolickie, prawosławne, ormiańskie… Zabytki Lwowa ze względu na swoją wartość zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jako historyczny zespół Starego Miasta. To tylko potwierdza status Lwowa. Choć dziś w zabytkowej części miasta widać brak środków na remonty i upływ czasu, lwowskie budowle wciąż zachwycają. Dla nas, Polaków z dalekiego Żytomierza, szczególnie ciekawe okazały się świątynie obrządku greckokatolickiego (tych w Żytomierzu i obwodzie nie zobaczysz) i prawosławnego (bo mogliśmy porównać ze znanymi z Żytomierza i okolicznych miejscowości).

Centralną częścią Starego Miasta we Lwowie jest Rynek – swoisty fenomen Lwowa, z jego dużym znaczniem dla kultury i historii Polski, pokazuje wielonarodową przeszłość miasta.

Na Cmentarzu Łyczakowskim na grobie autora Marii Konopnickiej młodzież zaśpiewała Rotę, a na grobie Władysława Bełzy recytowała wiersz  Kto ty jesteś? Polak mały.

Z okazji Wszystkich Świętych młodzież uczestniczyła we mszy świętej odprawionej przez metropolitę lwowskiego obrządku łacińskiego abpa Mieczysława Mokrzyckiego. Na Cmentarzu Łyczakowskim i na Cmentarzu Orląt Lwowskich abp Mokrzycki wskazał na znaczenie wdzięczności wobec tych, którzy bronili swojej wiary i swojej Ojczyzny. Przypomniał, że ich zawołaniem były słowa: Bóg, Honor i Ojczyzna. „Chcemy przekazywać także te wielkie wartości młodym pokoleniom, aby zawsze na Bogu budowały przyszłość swoją i swojego kraju” – mówił metropolita lwowski.

Podczas uroczystości wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak powiedział: „Cmentarz Łyczakowski to jeden z filarów polskiej tożsamości. Opiera się ona w dużej mierze na czterech wielkich cmentarzach: warszawskich Powązkach, wileńskiej Rossie, Cmentarzu Rakowickim w Krakowie i właśnie na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie”.

Osobliwym – w wymowie dla jednoczenia wszystkich Polaków – punktem programu był udział w akcji «Podaruj znicz na Kresy», zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski województwa śląskiego i Górnośląski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Pani Alicja Brzan-Kłoś, koordynatorka akcji, przekazała Żytomierskiemu Obwodowemu Związku Polaków na Ukrainie 1000 zniczy oraz wieńce które później zapalono na Polskim Cmentarzu w Żytomierzu i na grobach Polaków w obwodzie Żytomierskim.

Wiktoria Laskowska-Szczur

1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1 7 1 2 3 11 15 111 22886161_1703599873037283_8437280704495628670_n 22894115_1703600339703903_1452471526648987664_n 22894179_1703599406370663_8771325300015001970_n 22894349_1703600456370558_4074773880177359756_n 23031159_1703599813037289_5224190700478250963_n 23031471_298493710647970_391243240716208078_n 23032479_298495057314502_3503922295428659472_n 23130806_298493880647953_3849985868021986510_n 23131767_298492520648089_4724405708519395806_n 23131920_1703599753037295_449792090734866922_n 23172689_298492700648071_181406362909182401_n 23172927_298495143981160_6552928383912580876_n

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.