ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

IX EDYCJA KONKURSU 2024

IX edycja Filmowego Konkursu Historycznego obejmie swoim zasięgiem całą Polskę oraz Świat. W ramach IX edycji konkursu