ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Tu teraz jest mój dom

„Nie pójdziesz dzisiaj do szkoły. Wojna! Rosja napadła na Ukrainę !” Tak powiedziała mama rankiem