ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

IMG_6734

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Żytomierzu

Mszę Świętą celebrował JE Claudio Gugerotti wraz z prowincjałem o.Daniil Botwin oraz proboszczami miejscowych parafii ks. Witalijem Bezszkurym, ks Wiktor Makowskim, Pawłem Szewczukiem.

Procesja przeszła ulicami Żytomierza, w której uczestniczyli 4000 katolików.

Jest to świadectwo wiary oraz zachowanie naszej polskiej tożsamości narodowej.

Wiarę nam przekazali nasi przodkowie. Nawet w czasach represji stalinowskich i z narażaniem życia nie wyrzekli się wiary i polskości.

Wiktoria Laskowska -Szczur

IMG_6733 IMG_6734 IMG_6735 IMG_6737 IMG_6741 IMG_6747 IMG_6761 IMG_6763 IMG_6766 IMG_6775 IMG_6785 IMG_6788 IMG_6790 IMG_6798 IMG_6807 IMG_6810 IMG_6813 IMG_6815 IMG_6830 IMG_6831 1

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.