ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

0W 79 rocznicę na Polskim Cmentarzu Wojennym na czwartym cmentarzu Katyńskim znajdującym się na obrzeżach Kijowa – Bykowni (Ukraina) odbyła się uroczystość uczczenia pamięci ofiar mordu katyńskiego, dokonanego przez władze sowieckie na obywatelach II Rzeczypospolitej.

13 kwietnia br. Ambasador RP na Ukrainie Pan Bartosz Cichocki oraz delegacją placówki udali się do Bykowni , gdzie złożyli wieńce i zapalili znicze na Polskim Cmentarzu Wojennym, a także na wspólnej mogile ofiar represji stalinowskich. Uroczystość poprzedzona była modlitwą za dusze ofiar zbrodni katyńskiej, którą poprowadził ks. Michał.

W uroczystości również uczestniczyli delegacje organizacji polskich na czele z prezesami: Antoni Stefanowicz, Wiktoria Laskowska-Szczur, Władysław Zwarycz, Ludwika Nizyńska, Maria Siwko, media polonijne: redaktor gazety Dziennik Kijowski Stanisław Panteluk, redaktor TV programu Polacy Żytomierszczyzny Olga Kolesowa, czasopima Tęcza Żytomiersczyzny oraz inni.

Po uroczystości zabrzmiały polskie pieśni patriotyczne.

Informacja

Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni, określany jako IV Cmentarz Katyński, jest jednym z miejsc,  w  których spoczywają polscy oficerowie, zamordowani na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku. Pochowane zostały tu ofiary z tzw. „ukraińskiej listy katyńskiej”, czyli spisu osób więzionych na terenie Ukrainy i rozstrzelanych przez sowieckie NKWD. Uroczyste otwarcie i poświęcenie cmentarza nastąpiło 21 września 2012 roku przy udziale prezydentów Polski i Ukrainy.

Las w Bykowni jest również miejscem pochówku ofiar masowych mordów stalinowskiego terroru z lat 1937-1938. Ocenia się, że pochowano tu ok. 100-120 tys. osób, głównie narodowości ukraińskiej, zamordowanych przez NKWD. Część pochówków stanowią także Polacy, ofiary tzw. „Operacji polskiej NKWD” z lat 1937-1938. Na mocy rozkazu nr 00485 z dnia 11 sierpnia 1937 r. wydanego przez Ludowego Komisarza NKWD Nikołaja Jeżowa, zamordowano wówczas na terenie ZSRR ponad 111 tys. Polaków – będących wtedy obywatelami ZSRR.

Wiktoria Laskowska-Szczur

2 14

0 1 1а 2 2а 2б 2ф 4 4а 4б 4в 5 7 DSC_1993 DSC_2153 DSC_2164 DSC_2182 DSC_2215 DSC_2287