ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Uroczystości odpustowe w Ogólnoukraińskim Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej odbędą  się 17-18 lipca w Berdyczowie, obwód Żytomierski

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

plakat