ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

IMG-2800V Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej im. Walentego Grabowskiego poświęcony z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II rozszczygnięty!

Organizator Konkursa Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju oraz decyzją o czasowym zamknięciu szkół, V Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej im. Walentego Grabowskiego odbył się online.

Uczestnicy wysyłali nagranie telefonem komórkowym recytacji swojego wiersza w swojej interpretacji i przesłali do nas do 19.05.2020 r.  pod postem  na e-mail zpuzytomierz@gmail.com

W Konkursie wzięły udział 22 uczestników z Kijowa, Winnicy, Korostenia, Nowogrodu Wołyńskiego i Żytomierza, pobierające lekcje języka polskiego w szkołach przy polskich organizacjach lub parafiach.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju oraz decyzją o czasowym zamknięciu szkół, V Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej im. Walentego Grabowskiego odbył się online.

Występy oceniało jury w składzie: dr Wiktoria Wachowska, dr Wiktoria Bilawska, Wiktoria Zubarewa, mgr Terasa Pakosz, mgr Wiktoria Laskowska-Szczur.

Uczestnicy byli podzieleni na trzy kategorie w zależności od wieku.

PROTOKÓŁ:

W kategorii 10-14 lat:

  • I Anita Cyporenko z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie
  • II Oleksandra Bondarczuk ze Szkoły Nr 27 oraz Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie
  • III – Zofia Zaremba.
  • Przyznane wyróżnienia dla: Wyróżnienie Zofia Lisicka, Anastazja Borowicka, Aleksy Denisewicz z Polskej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie.

W kategorii 14-16 lat:

  • I miejsce Wsewolod Gabruk ze Szkoły Nr 27 oraz Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie
  • II- Alewtyna Slobodeniuk-Sira Szkoły Nr 23
  • III – Ewelina Mazur, Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia”, m. Winnica.

W kategorii 16-17 lat:

  • I miejsce Oleksandra Łutaj z Polskej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie
  • II miejsce Helena Kulbanewycz z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie
  • III miejsce Olga Baszyńska z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielna przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie.

Składamy gratulacje wszystkim uczestnikom!

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą