ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

1

W dniu 20 maja 2018 r. w Żytomierzu na sali Żytomierskiego Narodowego Uniwersytetu Agroekologicznego odbyło się V Ogólnoukraińskie Dyktando Języka Polskiego “Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku. Dyktando z języka polskiego na Ukrainie” jest realizowane w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanego ze środków Senatu RP w ramach zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. Organizatorem Dyktanda jest Fundacja Wolność i Demokracja oraz współorganizatorem w Żytomierzu Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie.

V Ogólnoukraińskie Dyktando Języka Polskiego “Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku. Dyktando z języka polskiego na Ukrainie” ma na celu promocję nauki języka polskiego, oraz wyróżnienie osób, które wykażą się bardzo dobrą znajomością ortografii i interpunkcji języka polskiego.

W Dyktando wzieły udział 131 uczestnik, którzy zjechały się z całego obwodu Żytomierskiego, aby sprawdzić własną wiedzę. Wśród nich uczniowie, studenci, osoby polskiego pochodzenia oraz wszyscy miłośnicy języka polskiego.

Powitalne słowo wygłosiły pani Konsul RPw Winnicy Agnieszka Biront oraz prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur, życząc uczestnikom „połamania pióra”. Pan rektor Żytomierskiego Narodowego Uniwersytetu Agroekologicznego prof. Oleg Skidan wręczył nagrodę „Duma  Uniwersytetu” Wiktorii Laskowskiej- Szczur oraz podziękował za owocną wspólpracę.

Dyktowany tekst został wygłoszony przez nauczycielkę języka polskiego z ORPEGu Anette Laskowską. Ważne, że ocenie podlegała poprawność zarówno ortograficzna, jak i interpunkcyjna. Więc uczestnik musiał wykazać głęboką wiedzę z gramatyki mając przy tym szczególne wyczucie językowe.

Nagrody zostały przyznane laureatom w dniu pisania Dyktanda, na podstawie decyzji Jury w składzie: mgr Anetta Laskowska, dr Wiktoria Bilawska, mgr Wiktoria Zubarewa, doktorantka ŚU Helena Staniszewska, Walentyna Koleśnik.

Zwycięzcy otrzymali nagrody: w kategorii „Dzieci i Młodzież” (w wieku od 12 do 18) tytuł „Mistrz Języka Polskiego na Ukrainie” otrzymał Dymytr Kirszew, tytuł „I Wicemistrz Języka Polskiego na Ukrainie” Olga Skyba, II Wicemistrzem Języka Polskiego na Ukrainie” Daria Wachowska. Warto podkreślić, że są uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio – Niedzielna im. I.J. Paderewskiego przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie. Najmłodszym Uczestnikiem Dyktanda Języka Polskiego na Ukrainie został Artem Sergijenko (m. Chorosziw).

W kategorii „Dorośli” (osoby powyżej 19 roku życia): I nagrodę i tytuł „Mistrz Języka Polskiego na Ukrainie” otrzymała Natalia Lewicka, II nagrodę i tytuł „I Wicemistrz Języka Polskiego na Ukrainie” – Lesia Janczewska, „II Wicemistrzem Języka Polskiego na Ukrainie” została Iwanna Wolska. A Najstarszym Uczestnikiem była Walentyna Krasnoperowa.

Zwyciężczyniom gratulujemy! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w dyktandzie!

Patronat medialny przedsięwzięcia – Sojuz TV, program TV „Polacy Żytomierszczyzny”, czasopismo „Tęcza Żytomiersczyzny”.

Wiktoria Laskowska-Szczur
wolnoscDemokracja_finalneLogo_jpg_ciete

SRP_OZ_pion_1 (1)

 

1 2 a 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14