ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

W Żytomierzu tradycyjnie uczcili pamięć powstańców w Rocznicę Powstania Styczniowego.

Wyjątkową kartą w j historii jest Powstanie Styczniowe. Nasza Żytomierszczyzna chlubi się swoimi bohaterami. Członkowie Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie zapalili znicze na miejscach pamięci uczestników zrywu narodowo-wyzwoleńczego przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

Członkowie i uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio – Niedzielnej im. I.J. Paderewskiego przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie 22 stycznia 2022 r. zapalili znicze na mogile Jana Paderewskiego (ojca Ignacego Jana Paderewskiego) oraz Ksawerego Rucińskiego, którzy brali udział w powstaniu styczniowym. Nie zapomnieli o Jarosławie Dąbrowskim,  działaczu niepodległościowym, od 1862 członek Komitetu Miejskiego i następnie Komitetu Centralnego Narodowego.

Wybuch powstania styczniowego (1863-1864) − ostatni w wieku XIX i jednocześnie największy polski zryw narodowy. Było ono wyjątkowe, niepodobne do żadnego z polskich powstań doby rozbiorów. Przede wszystkim, po raz pierwszy walkę prowadziła armia nieregularna, partyzancka, która stoczyła ok. 1200 bitew i potyczek. Poza tym miało największy zasięg, obejmujący wszystkie ziemie zaboru rosyjskiego wchodzące w skład Królestwa Polskiego, a także Litwę, Białoruś i Wołyń. Spotkało się też z poparciem międzynarodowej opinii publicznej.

 O tym wiedzą niemal wszyscy ze szkoły, ale mało, kto wie, że Żytomierz był stolicą powstania na Ukrainie i czynny udział w powstaniu brali Polacy z Wołynia-Żytomierszczyzny. 

Warto zaznaczyć, że Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie oraz Inforacyjno-Edukacyjne Centrum KUL stale opiekuję się polskimi grobami na Żytomierszczyźnie, szczególnie stara się o postawieniu pomników powstańców styczniowych 1863 r. oraz żołnierzy z 1920 r.

Wiktoria Laskowska-Szczur

www.zozpu.org