ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Przy polskich tablicach oraz na grobach uczestników zrywu narodowowyzwoleńczego przeciwko rosyjskiemu zaborcy członkowie Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie zapalili znicze.