ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

14690914_879033365566662_1962273383720178006_n  W Żytomierzu IX Dni Kultury Polskiej i XXII Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” poświęcone zostały obchodom Roku Henryka Sienkiewicza i Ignacego Jana Paderewskiego.

Dni Kultury przebiegały w dniach 13-16 października 2016 r. pod Honorowym Patronatem Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi przy wsparciu Żytomierskiej Obwodowej Rady i Administracji Państwowej, Żytomierskiej Rady Miejskiej, Senatu RP oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Konsulatu Generalnego RP w Winnicy. Patronat medialny sprawowali: Sojuz TV w Żytomierzu, gazeta „Kurier Galicyjski” oraz czasopismo „Tęcza Żytomierszczyzny”. Organizatorem przedsięwzięć jest Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie.

Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu miały urozmaicony program, w którym znalazły się konferencje, koncerty, spotkania oficjalnych delegacji, dyskusje panelowe i wystawy. Wśród gości przybyłych do Żytomierza była delegacja z Senatu RP: zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP pan Maciej Łuczak oraz zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP pan Andrzej Pająk, Konsul Generalny RP w Winnicy pаn Tomasz Olejniczak, delegacja z partnerskiego województwa Śląskiego na czele z zastępcą dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach panią Gabrielę Gros, delegacja z partnerskiego miasta Płock na czele z Sekretarzem Miasta Płocka Panem Krzysztofem Krakowskim, delegacja z partnerskiego miasta Bytom na czele z wiceprezydentem miasta Bytom panem Andrzejem Panekiem, wicedyrektor zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny pan Tomasz Janikowski, Jego Ekscelencja Ordynariusz Łuckiej diecezji i kierownika Kijowsko-Żytomierskiej diecezji Ks. Biskup Witalij Skomarowski, TV Polonia Wrocław na czele z redaktor Studio-Wchód Grażyną Orłowską-Sondej.

DSC07656 DSC07668 DSC07674 DSC07676 DSC07735 DSC07770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsul RP w Winnicy pan Przemysław Szymański uroczyście otworzył Tegoroczne Dni Kultury Polskiej, którę rozpoczęły się od prezentacji książki „TWÓRCA – KULTURA – WYMIARY CZASU w gościnnych murach Żytomierskiej Szkoły Muzycznej Nr 1 im B. M. Latoszyńskiego,. Międzynarodowe naukowe czytania 2016 w Muzeum Borysa Latoszyńskiego w Żytomierzu”. Publikacja zebrała 47 autorów reprezentujacych 14 wiodących uczelni wyższych z 7 krajów swiata – Izraela, Łotwy, Polski, Rosji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Uzbekistanu. Kolegium redakcyjne podkresla, że publikacja jest wynikiem łączenia wysiłków w działaniach na rzecz poszukiwań różnorakich śladów polskości w kulturze pogranicza polsko-ukraińsko-rosyjskiego, czego węzłowym wyrazem – w przypadku Muzeum Borysa Latoszyńskiego w Żytomierzu – jest dziedzina muzyki, w szczególności twórcy o polskim pochodzeniu i ich dzieła. Łączymy wysiłki w penetracji archiwów, rozpowszechnianiu i popularyzacji wiedzy na temat znanych /zapomnianych/ nieznanych postaci kompozytorów związanych z muzyką polską. Te wielopłaszczyznowe wymiary polskości (np. pochodzenie, oparcie dzieła o polskie źródło literackie, reminiscencje twórcze etc.) stanowią problematykę przewodnią bądź są przedmiotem krytycznych odniesień czy rewizji utrwalonych interpretacji.

Formy fachowego obcowania badaczy w Muzeum Borysa Latoszyńskiego to seminaria, konferencje, okrągłe stoły i naukowe czytania, na których są wytyczane bieżące i perspektywiczne zadania pracy naukowej, pośrednim wynikiem której jest publikacja zbiorów artykułów naukowych. Pierwszy został wydany w 2014 roku do 140. rocznicy urodzin Reinholda Glière’a i 120. rocznicy urodzin Borysa Latoszyńskiego. Zaprezentowany został drugi taki zbiór – też rocznicowy, gdyż w roku 2016. mamy kilka. Kultura polska zaproponowała światu włączyć się w wydarzenia upamiętniające 100. rocznicę smierci Henryka Sienkiewicza. Nasze kolegium redakcyjne stara się umiędzynarodowić 125. rocznicę urodzin Wsiewołoda Zaderackiego, twórcę o polskim pochodzeniu przywróconego z niebytu, fenomenalnego kompozytora i literata w jednej postaci; 75. rocznicę urodzin żytomierskiego kompozytora Aleksanrda Steciuka; 65. rocznicę urodzin Sergiusza Żukowa, również żytomierzanina.

Zaproponowane w zbiorze prace sytuują się w dwóch działach: artykuły naukowe oraz przyczynki, dokumenty osobistego pochodzenia (wspomnienia, oddzielne fakty, faksymilia), które mogą stać się punktem wyjścia dla podalszych poszukiwań, opracowań, teoretycznych uogólnień. Wspólnym mianownikiem wszystkich materiałów „Naukowych czytań 2016” w Muzeum Borysa Latoszyńskiego jest dbałość o zachowanie ciągłości europejskiej wspólnoty kulturowej, do której należymy i którą tworzymy ponad granicami państw.

Po południu 13 października miały miejsce dwa koncerty poświęcone 120. rocznicy urodzin Wiktora Kosenki: jeden p.t. „Melodie, które serce w zachwyt wprawiają…”, w którym utwory Wiktora Kosenki zabrzmiały w wykonaniu nauczycieli i uczniów Żytomierskiej Szkoły Muzycznej Nr 1 im B. Latoszyńskiego; drugi zaś nosił tytuł „Przez muzykę przemawia Piękno…” w wykonaniu „Classic-trio” muzyków z Sum i Kijowa.

biznes forum biznes forum2

 

 

 

 

 

 

 

Kolejny dzień wypełniły wydarzenia ogarniające różne sfery życia społecznego. Polskie delegacje spotkały się z władzami miasta i obwodu w Obwodowej Administracji Państwowej. Przedsiębiorstwo „Kromberg end Szubert” gościło uczestników forum biznesowego, na którym zaprezentowano inwestycyjny i ekonomiczny potencjał obwodu oraz przeprowadzono rozmowy dwustronne (format В2В). Pozostaje oczekiwać wymiernych wyników w rozszerzeniu wspólnych przedsięwzięć ekonomicznych. A spotkanie Polaków Żytomierza i obwodu z delegacjami w Centrum Polskim przy ul. Teatralnej 17/20 to była jeszcze jedna możliwość zacieśnienia kontaktów polsko-ukraińskich i tworzenia planów przyszłych projektów.

Dla miłośników literatury pięknej w kosmicznej scenerii Żytomierskiego Muzeum Kosmonautyki im. Sergiusza Korolowa organizowano spotkanie «Poezja bez granic». Poetka i tłumaczka Walentyna Benderska opowiadała o własnej drodze uprawiania poezji, kontaktach z polskimi poetami, meandrach pracy tłumacza.

DSC08137DSC08105DSC08193 DSC08200DSC08206 DSC08210 DSC08213.

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC08186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieczór 14 października natomiast stał się prawdziwą ucztą duchową, gdyż soliści Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny dali koncert na scenie Żytomierskiej Obwodowej Filharmonii. Zespół Pieśni i Tańca Śląsk jest przyjacielem Polaków w Żytomierzu, prawdziwym Ambasadorem Polskiej Kultury. W repertuarze Zespołu ukazały sie pieśni klasyczne, ludowe i patriotyczne. Żytomierzanie nagrodzili artystów gromkimi brawami i owacjami na stojąco.

15 października działania festiwalowe rozpoczęły się w Żytomierskiej Szkole Muzycznej nr 1 im. Borysa Latoszyńskiego na uczczenie 125. rocznicy urodzin Wsiewołoda Zaderackiego – kompozytora i literata, którego tworczość wydobywamy z zapomnienia – otwarto wystawę prac uczniów Szkoły Artystycznej oraz studentów Żytomierskiego Instytutu Kultury i Sztuk Pięknych, odbyła się lekcja o wymownym tytule «Przezwyciężenie czasu», wykładowcy i uczniowie szkoły grali muzykę jubilata. Te imprezy były zwięczeniem całorocznej pracy grona nauczycieli i wychowawców z dziećmi i młodzieżą.

Związek Polaków w Żytomierzu prowadzi ożywioną działalność edukacyjną wśród najmłodszego pokolenia. Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio – Niedzielnej im. I.J. Paderewskiego (nauczyciel Jana Laskowska) oraz dzieci Polskiego Teatru Lalek „ModernPol” (kierownik Wiktoria Zubarewa) przedstawiły zebranym krótką i wzruszającą inscenizację „ Rok Sienkiewiczowski w Żytomierzu”.

Dni Kultury Polskiej stały się okazją do przeprowadzenia Seminarium Naukowe «Ignacy Jan Paderewski – Ojczyźnie i Światu», która jdbyła się w gościnnych murach Żytomierskiej Obwodowej Biblioteki Naukowej im. Olega Olżycza. Konferencji towarzyszyła wystawa „Ignacy Jan Paderewski i Ziemia Żytomierska”. Obrady prowadziła Elwira Gilewicz, wykładowca wyższych uczelni w Żytomierzu oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Referaty przedstawili p. Elwira Gilewicz, wykładowca Żytomierskiego Instytutu Kultury i Sztuk Pięknych p. Eleonora Dysznijewa-Nabedryk, p. Robert Stepaniuk (ORPEG). W dyskusji wzięli udział liczni przedstawiciele i prezesi organizacji polonijnych z Ukrainy i Żytomierszczyzny.

XXII Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia”

14690914_879033365566662_1962273383720178006_nPo odśpiewaniu hymnów narodowych na scenę zostali zaproszeni goście honorowi.

List gratulacyjny Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego do uczestników XXII Międzynarodowego Festiwalu Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” preczytał Senator RP pan Maciej Łuczak. Pan Marszałek Stanisław Karczewski zaznaczył „Gorąco dziękuję Polakom Żytomierszczyzny za wierność korzeniom i pragnienie rozwijania więzi z polskością. Szczególne słowa uznania kieruję do organizatorów Festiwalu – działaczy Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie za wspaniale kontynuowanie tej barwnej i żywej inicyatywy, jaką stały się Dni Kultury Polskiej oraz międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia”. Umożliwiają one prezentację dokonań artystycznych wielu twórcom i wykonawcom, a także wymianę doświadczeń pomiędzy zespołami, instruktorami oraz animatorami kultury”. Pan Konsul Generalny RP Tomasz Olejniczak zaznaczył, że Konsulat Generalny wspiera inicyatywy, skierowane na rozwój i utrwalenie polskiej kultury i rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków między Polską i Ukrainą.

Senat RP str 1 001

Senat RP 2 str 001

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciele władz wręczyli pamiątkowe dyplomy i nagrody zasłużonym działaczom ŻOZPU. Aleksander Piwowarski wręczył dyplom Rady Obwodowej Irenie Świtelskiej, Jadwidze Poliszczuk, Olegowi Szyszkonowi. W imieniu Obwodowej Administracji Państwowej odznaczył Bogdana Polisczuk, Reginę Smirnową i Olega Szyszkina. Wiceprezydent Dmytro Tkaczuk w imieniu Rady Miejskiej przywitał ze Świętem Polskiej Kultury i odznaczył dyplomem: Irenę Kopoć, Marię Sajko i Marię Piwowarską.

00025.MTS_000217000Festiwal „Tęcza Polesia” tradycyjnie stał się centralnym punktem obchodów Dni Kultury Polskiej. Koncert ten, dostarczył wiele niezapomnianych wrażeń i wzruszeń. Na scenie wypełnionej po brzegi sali Żytomierskiej Filharmonii zaśpiewały i zatańczyły jubilaty Polski

DSC_3757 [Ширина 320 Высота 240]Wzorcowy Dziecięcy Zespół Wokalny „Dzwoneczki” pod kierownictwem Jadwigi i Bogdana Poliszczuków, Ludowy Taneczny Zespół „Koroliski” pod kierownictwem Ireny Świtelskiej i Polski Wzorcowy Dziecięcy Zespół Wokalny „Kolorowe ptaszki” pod kierownictwem Żanny i Olega Szyszkinów. Zespoły zostały uhonorowane tytułem Zasłużony dla Kultury Polskiej i w tym roku obchodzą jubileusz z okazji 25 lecia swojej działalności. Pierwszy przegląd zespołów dał początek założenia naszego przepięknego festiwalu „Tecza Polesia” (od 2002 do 2004 roku ze względu na chorobę prezesa ŻOZPU pana Walentego Grabowskiego festiwal nie odbywał się). Dzisiaj po raz kolejny duch polski powstał jak feniks z popiołów i wybuchnął pełnym płomieniem narodowej dumy.

Nasze zespoły współpracują ze soba, wspólnie uczestniczą w warsztatach, na których powstają nowe pomysły artystyczne. W wykonaniu  Kolorowych Ptaszek i Korolisek została przedstawiona premierowa kompozycja Tańce Ziemi LubelskiejDSC_3766 [Ширина 320 Высота 240]00026.MTS_000000056

 

 

 

 

 

 

Występy artystów z Ukrainy zwieńczyły utwory w wykonaniu solistek Ireny Nawojewej i Haliny Dowbysz, a także znane i lubiane przez widzów Diny Chalimonczuk i Polski Zespół „Liłeja” z Olewska oraz zasłużonych weteranów żytomierskiej sceny artystycznej − Polskiego Zespołu Wokalnego „Poleskie Sokoły” (kier. Natalia Rengwelska i Jan Boczkowski).

00028.MTS_00002645614691050_879033832233282_4900366232819990749_n

 

 

 

 

 

Debiutem był wystep Natalii Zubarewej i Sergiusza Świtelskiego z pięknym utworem „Dumka na dwa serca” z filmu „Ogniem i mieczem”, znanego utworu Henryka Sienkiewicza.

Perełką festiwalu był występ Jennifer Glière solistki światowej śławy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki z utworem Ignacego Jana Paderewskiego „Moja pieszczotka”, akompaniator Olga Mykal. Jennifer Glière należy do znanego rodu Glière, z którego pochodzi wybitny kompozytor i pedagog Rejngold Glijer. Żytomierz łączy I.J. Paderewski z Nowym Jorkiem, Londynem, Paryżem, Żeniewą, Drezdnem, Warszawą. Społeczność żytomierska oczekuje na uroczyste otwarcie pomnika wydatnemu Rodakowi na skrzeżowaniu ulic Kijowskiej i Teatralnej w Żytomierzu.

Dni Kultury Polskiej są zawsze okazją do pokazania całorocznej pracy zespołów polskich, m.in. prezentowane są nowe programy, kompozycje choreograficzne, wzrasta kunszt wykonawczy uczestników i zainteresowanie ze strony publiczności. W Festiwalu wzięły udział najlepsze zespoły, soliści, którzy skądinąd są laureatami innych konkursów na terenie Ukrainy. Tradycyjny program Festiwalu został rozszerzony i ubogacony występem solistów Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Koncert festiwalowy prowadziły dr Wiktoria Wachowska i doktorantka UŚ Helena Staniszewska.

Polskim akcentem w Żytomierzu było organizowanie stoiska „polska kuchnia”, otwarcie restauracji „Agnieszka” w Żytomierzu (ul. Lecha Kaczyńskiego, 3). Otwarcia dokonał Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak z Małżonką p. Agnieszką.

cmetarz16 października gości Dni Kultury odwiedzili Polski Cmentarz. Po jednej z najstarszych nekropolii polskiej oprowadzał prof. Włodzimierz Jerszow, wspominając przy tym o naszych wielkich Rodakach, jak Dombrowski, Dobrzyński, Kraszewski, Zarębski, Paderewski, ks. Andrezj Fedukowicz których to groby rodzinne są na Polskim cmentarzu. Gości zapalili znicze na grobach wybitnych Polaków.

DSC_0638 [Ширина 320 Высота 240]

Zwieńczeniem IX Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu była niedzielna msza święta sprawowana w katedrze św. Zofii przez J.E. ks. seniora Biskupa Jana Purwińskiego. Szczególną intencją wspólnej modlitwy była prośba o pokój na Ukrainie.

zespol kam i glijerOstatnim akordem był wspaniały koncert muzyki kameralnej „Modlę się i w wierze trwam…” w wykonaniu Jennifer Glière (USA) oraz Zespołu Kameralnego im. I.F. Dobrzyńskiego, pod kierownictwem dr Ireny Kopoć. W starych murach żytomierskiej katedry zabrzmiały utwory Paderewskiego, Mozarta, Bacha, Giulianiego i in. Koncert prowadziła Elwira Gilewicz. DSC_0697 [Ширина 320 Высота 240]Na zakończenie Dni Polskiej Kultury słowa wdzięczności i uznania wyrazili Aleksander Piwowarski oraz J.E. ks. bb Jan Purwiński. Prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur w imieniu Polaków Żytomierszczyzny podziękowała Senatowi RP, Generalnemu Konsulatowi RP w Winnicy, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Żytomierskiej Miejskiej Radzie, Informacyjno-Oświatowemu Cenrum KUL oraz członkom Zarządu dr Irenie Kopoć, Elwirze Gilewicz, Walentynie Czudowskiej i wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji i przeprowadzenia IX Dni Kultury Polskiej.

Serdecznie dziękujemy organizatorom, sponsorom i ofiarodawcom oraz wszystkim uczestnikom za włożoną pracę w przeprowadzenie wspaniałych dni polskości i patriotyzmu.

Elwira Gilewicz, Wiktoria Laskowska-Szczur, Żytomierz

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.