ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

X Bozonar koncert ztPOLSKIE CENTRUM

Informacyjno – oświatowe centrum KUL

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie

KATEDRA ŚW. ZOFII w ŻYTOMIERZU

30 grudnia 2017 r. 16:00 god

X BOŻONARODZENIOWY KONCERT

pod Patronatem Honorowym

Konsulatu Generalnego RP w Winnicy

У програмі:

Polska Sobotnio – Niedzielna Szkoła im. I.J. Paderewskiego,

Polski Teatr Lalek „ModernPol”,

Zasłużony dla Kultury Polskiej

Polski Wokalny Dziecięcy Zespół  „DZWONECZKI”,

Zasłużony dla Kultury Polskiej

Ludowy Zespół Polskiego Tańca „KOROLISKI”

Halina Dowbysz, Irena Nawojewa, Katarzyna Bakalczuk, Natalia Zubarewa

Polski Wokalny  Zespół „MALWY”, Katedralny Chór,

Zasłużony dla Kultury Polskiej

Kameralny Zespół im. I.J. Dobrzyńskiego