ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

29 stycznia 2014 r. w gmachu Szkoły Ogólnokształcącej nr 27 w Żytomierzu odbyło się II spotkanie nauczycieli języka polskiego w Klubie nauczycielskim „Tęcza”, który działa od 1 września 2013 r. (kierownik nauczycielka języka polskiego p. Wiktoria Zubarewa). W br w seminarium wzięło udział 9 nauczycieli języka polskiego, administracja szkoły na czele z p. Dyrektor Swietłaną Korotką, metodyk Obwodowego Urzędu Oświatowego p. Helena Demczuk oraz Prezes Związku Nauczycieli Polskich Żytomierszczyzny i metodyk języka polskiego z Instytutu Podyplomowej Pedagogicznej Oświaty w Żytomierzu p. Mirosława Starowierow.

Tematem spotkania było zapoznanie się z niekonwencjalnymi metodami nauczania języka polskiego w szkołach na różnych poziomach nauczania. To jest bardzo ważny temat, gdyż od wybranych metod nauczania zależy atrakcyjność i efektywność pracy nauczyciela z uczniami.

Wielkim pożytkiem i przyjemnością dla słuchaczy było poznanie metodyka języka polskiego, doświadczonego specjalisty w tej dziedzinie, autorki siedmiu publikacji dla nauczycieli języka polskiego p. mgr Alicji Omiotek z Fundacji Pomocy Polskim Szkołom na Wschodzie im. T. Goniewicza w Lublinie. W ciekawy sposób zaprezentowała swoją najnowszą antologie wierszy dla dzieci i młodzieży pt. „Za siódmą górą” (2013 r., Lublin). Podczas spotkania każdy nauczyciel nie tylko pogłębił swoją wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka polskiego, ale także otrzymał różne materiały dydaktyczne, m.in. polskie książki, podręczniki i słowniki przekazane przez prezesa Fundacji p. Józefa Adamskiego. Taka specjalistyczna literatura jest niezbędna nauczycielom.

Chciałabym serdecznie podziękować Pani Alicji Omiotek za ciekawy odczyt o rozwoju wielopokoleniowym polskich rodzin na Kresach i w Polsce, za cenne pozycje książkowe dla nauczycieli oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju polskości na Żytomierzszczyźnie, a administracji szkoły za życzliwość i gościnę.

W ramach wizyty na Ukrainie i poznania polskiej kultury p. Alicja Omiotek została zaproszona na spotkanie młodzieży polonijnej i osób dorosłych do Centrum Polskiego w Żytomierzu przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie. P. Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur opowiedziała o działalności i celach ŻOZPU, a słuchacze mieli możliwość usłyszeć krótki wykład z historii Polski oraz porozmawiać o kulturze polskiej.

Życzymy wszystkim nauczycielom języka polskiego ciągłego zapału w nauczaniu dzieci w szkole, a p. Alicji Omiotek – natchnienia i inspiracji do tworzenia książek, tak cennych w naszej pracy edukacyjnej.

Wiktoria Zubarewa