ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

02Szanowni Państwo!

Drodzy Przyjacele!

Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary,

Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie

wiosenne kwiaty radości, miłości, szczęścia i spokoju.

 

W imieniu Zarządu, oraz swoim życzy

 

Prezes Żytomierskiego Obwodowego

Związku Polaków na Ukrainie

Wiktoria Laskowska-Szczur

ZYCZENIA 2019