ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

afisza konkurs

Конкурс декламаторів

польської поезії

імені Валентина Грабовського

організатори

Житомирська обласна Спілка поляків України

Управління культури Житомирської

обласної адміністрації

Під почесним патронатом

Генерального Консула РП у Вінниці

Томаша Олейнічака

та проф.д-ра Кшиштофа Нарецкого

Люблинського Католицького Університету

ім. Іоанна Павла ІІ

 

18 квітня         2016 року

12.00 год.

Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича

 (вул. Новий бульвар, 4)

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про проведення Конкурсу декламаторів польської поезії

імені Валентина Грабовського

Під почесним патронатом

Генерального Консула РП у Вінниці Томаша Олейнічака

проф.д-ра Кшиштофа Нарецкого

Люблинського Католицького Університету ім. Іоанна Павла ІІ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Конкурсу декламаторів польської поезії імені Валентина Грабовського є відбірковим туром Міжнародного Конкурсу декламаторів польської поезії у м. Тарнув Польща, (далі – Конкурс) проводиться раз на рік.
 • Засновники та організатори Конкурсу:
 • Управління культури Житомирської обласної адміністрації;
 • науково-методичний центр управління освіти Житомирської міської ради;
 • Житомирська Обласна Спілка поляків України.
  • До участі у проведенні Конкурсу можуть залучатися (за згодою) державні, громадські, приватні підприємства й організації та інші юридичні особи.
  • Метою Конкурсу є:
 • Популяризація творчості видатного польського та українського письменника, журналіста Валентина Грабовського;
 • Конкурс проводиться з метою популяризації польської мови серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів України.
 • популяризація творчості відомих польських літераторів;
 • продовження багаторічної плідної роботи, щодо ознайомлення мешканців Житомирської області із польською поезією.

 

ІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. Конкурс проводиться 18 квітня 2016 року у м. Житомирі в приміщенні Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича (вул. Новий бульвар, 4)

2.2. Затверджується склад оргкомітету з підготовки та проведення Конкурсу (далі Оргкомітет), який:

 • розробляє програму Конкурсу;
 • забезпечує рекламну кампанію Конкурсу;
 • організовує висвітлення у засобах масової інформації;
 • всебічно сприяє реалізації та проведенню Конкурсу;
 • розглядає індивідуальні заявки від учасників на участь у Конкурсі.

 

ІІІ. УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

3.1. Конкурс проводиться раз на рік у місті Житомирі.

3.2. У Фестивалі можуть брати участь діти та молодь, яка вивчає польську мову в загальноосвітніх школах, позашкільних навчальних закладах, при польських організаціях, парафіях,  а також незалежні особи.

3.3. Заявка на участь є офіційним документом, який має силу Договору і підтверджує наміри учасника взяти участь у Конкурсі. Невід’ємною частиною Договору є також ці УМОВИ. Учасник несе відповідальність за достовірність вказаної інформації.

3.4.Для участі у Конкурсі учасники до 16 квітня 2016 року подають в Оргкомітет анкету – заявку на участь (в додатку) в електронному вигляді за адресою: e-mail: zozpu@poczta.onet.pl, zpuzytomierz@mail.ru

В анкеті – заявці  мають бути зазначені:

 • імена, прізвища та вік виконавців, школу та назву організації яку представляють;
 • вікову категорію:

– молодший  вік – учні 2-4 класів (8-10 років);

– середній вік – учні 5-8 класів (11-14 років);

– старший вік – учні 9-11 класів (15-17 років).

 • репертуар \ ім’я та прізвище автора та назва твору \;
 • ім’я та прізвище вчителя;
 • актуальний адрес, номер телефону, та e-mail для кореспонденції.

3.5. Учасники представляють на конкурс 1-2 твори польською мовою.

3.6. Тривалість має становити 5-7 хвилин

3.7. Зміна твору/творів може бути тільки за згодою організатора.

3.8. Підпис на анкеті-заявці: „Засвідчую, що з положенням про Конкурс ознайомлений”. Анкета, прислана на адресу організаційного комітету поштою чи e-mail, означає погодження з положенням Конкурсу. Оригінал Заявки, яка має силу Договору, необхідно подати Оргкомитету під час особистої реєстрації учасника на Фестивалю. Оригінал Заявки повинен містити особистий підпис учасника.

 

ІV. ЖУРІ КОКУРСУ

4.1. Організатором Конкурсу створюється журі, яке оцінює рівень виконання творів за номінаціями, визначає переможців.

4.2. Склад журі затверджується засновниками Конкурсу.

4.3. До участі у роботі журі запрошуються вчителі польської мови, заслужені діячі культури що включені до конкурсних номінацій.

4.5. Рішення журі оформлюється протоколом, оскарженню чи перегляду не підлягає.

 

 1. ВІДЗНАЧЕННЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ

5.1. Учасники нагороджуються грамотами за участь у Конкурсу декламаторів польської поезії імені Валентина Грабовського.

5.2. Три переможця цього конкурсу будуть звільнені з кваліфікаційної розмови польською мовою і поза конкурсом будуть допущені на навчання в обраній ними курсу на факультеті гуманітарних наук Люблинського Католицького Університету ім. Іоанна Павла ІІ та будуть звільнені від оплати вступного внеску.

5.3. Громадські та інші організації мають право установлювати спеціальні призи, нагороди та премії учасникам Конкурсу за погодженням з Організаційним комітетом, що включені до конкурсних номінацій.

5.4. Організатор має право вносити зміни до Положення;

 

VІ. ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ

6.1. Участь у номінаціях – безкоштовна.

6.2. Фінансування заходу здійснюється за рахунок коштів, передбачених за кошти громадської організації Житомирська обласна Спілка поляків України, Управління культури Житомирської обласної адміністрації та науково-методичним центром управління освіти Житомирської міської ради, а також коштів спонсорів, благодійних внесків та зацікавлених громадських організацій.

6.3. Витрати з пересилки матеріалів, транспорту, проживання, харчування учасників та супроводжуючих осіб здійснюється, як за рахунок коштів відряджуючої сторони, так і інших джерел та надходжень, не заборонених чинним законодавством.

 

VІI. IНФОРМАЦІЙНА БАЗА ФЕСТИВАЛЮ

7.1. Інформаційна підтримка веб – сторінка www.zozpu.org, польсько – український журнал „Веселка Житомирщини”, ТВ програма „Поляки Житомирщини”, Союз ТВ.

7.2. Інформація про учасників Конкурсу вноситься до Програми заходів та каталогу учасників Конкурсу на підставі реєстраційних даних, отриманих від учасника. Оргкомітет не несе відповідальності за достовірність наданої учасником інформації.

7.3. В офіційних матеріалах та на веб-сайті Конкурсу інформація буде подана українською мовою та з перекладом на інші мови.

7.4. Поданням Заявки на участь у Конкурсу учасник підтверджує свою згоду на обробку персональних даних, які містяться у Заявці та інших документах (матеріалах), які додатково надані учасником чи уповноваженими представниками, для цілей, пов’язаних з організацією і проведенням Конкурсу, у відповідності з чинним законодавством України.

7.5. Оргкомітет самостійно вирішує питання, пов’язані з дотриманням законодавства про рекламу, у випадках, коли відповідна рекламна інформація чи носії такої інформації розміщуються за ініціативою Оргкомітету.

 

VІІI. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

8.1. Адреса:

Житомирська обласна  Спілка поляків України,

Вул. Театральна 17. 20 каб.109-116, 10014 Житомир

e-mail: zozpu@poczta.onet.pl, www.zozpu.org

Телефони для довідок : +380971998308.

АНКЕТА УЧАСНИКА

Декламаторського конкурсу польської поезії

Ім’я

 

 
Прізвище

 

 
Стать (чоловіча/жіноча)

 

 
Дата народження

 

 
Навчальний заклад, або організація, яку представляєте

 

 
Адреса

 

 

 
E-mail

 

 
Телефон

 

 
Твори, підготовані на конкурс (назва твору, прізвище та ім’я автора, жанр твору, час тривання виступу, прізвище та ім’я перекладача).

 

 
Ім’я та прізвище тренера

( тел., e-mail)

 

 
Попередні артистичні досягнення

 

 
Чи маєте дійсний закордонний паспорт, якщо так, то вкажіть номер, термін його дії  
 

 

 

 

Підтверджую свою згоду на обробку персональних даних, засвідчую, що з положенням про Конкурс ознайомлений,

 

………………………………………..                                                    ………………………………………….

Місце і дата                                                                              підпис

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.