ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

DSC_3819Młodzież z Polskiej Szkoły Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie bierze udział w koloniach na gościnnej ślaskiej ziemi. W Bytomiu młodych Polaków powitały Agata Żak z Urzędu Marszałkowskiego Śląskiego województwa i Alicja Brzan – Kłoś z Górnośląskiego oddział uStowarzyszenia Wspólnota Polska.

Na młodzież czeka intensywny i urazmaicony program, zawierający zarówno wycieczki krajoznawcze jak i lekcje języka polskiego i historii oraz warsztaty tańca i gry scenicznej przygotowanych przez instruktorów i artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
Polacy z Ukrainy zapoznaja się z Muzeum Zamkowe w Przczynie, Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Muzem Śląskie w Katowicach, Zabytkową Kopalnią Srebra w Tarnowskich Górach, Muzeum Etnograficznym w Chorzowie oraz Radio Katowice.
Zwiedzą duchową stolicę Polski – Częstochowe i pomodlą się w Sanktuarium NMP na Jasnej Górze. Zapoznają się z kulturą polską na koncercie Zespołu Pieśni i Pieśni i Tańca „Śląsk”, festiwalu „Muzyka narodów”. Spęndzą czas w ZOO i na basenie.
Podsumowanie pobytu odbędzie się w Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach pod czas spotkania z wicemarszałkami Stanisławem Dąbrową i Małgoratą Ochęduszko – Ludwik. Odbędzie się prezentacja filmiku iz zdjęć młodzieży wykonanych w trakcie pobytu.
Akcja „Lato z Polską” zainicjowana została w roku 2009 pod auspicjami Senatu RP. Projekt realizowany jest przez Górnośląski oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz miastem Bytom.
W imieniu uczestników oraz Zarządu ŻOZPU składamy gorące podziękowania na ręce wicemarszałka Stanisława Dąbrowy, członka Zarządu Małgorzaty Ochęduszko – Ludwik, prezydenta Bytomia Damiana Bartyli, bezpośrednio Agacie Żak z Urzędu Marzałkowskiego i Alicji Brzan- Kłoś ze Wspólnoty Polskiej za owozną współpracę i wsparcie Polaków Żytomierszczyzny.
Wiktoria Laskowska-Szczur

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.