ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

w roku BANER JAREMCZE2020 odbędą się pod hasłem „ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ: lekcje z przeszłości w świetle współczesnych realiów. W 100-lecie sojuszu Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury oraz Bitwy Warszawskiej”.

W tym roku spotkania odbędą się on-line w terminie 24-25 września 2020 r.

Program:

PANEL I. MEDIA:
Rola prasy i innych środków masowego przekazu w kształtowaniu dialogu Polaków i Ukraińców, ze szczególnym uwzględnieniem mediów polskich na Ukrainie. Ku pamięci Bohdana Osadczuka i Mirosława Rowickiego;

PANEL ІI. HISTORIA:
Sojusz Piłsudski-Petlura jako próba stworzenia nowego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowej;

PANEL ІII. HISTORIOGRAFIA:
Współczesna historiografia dziejów Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich XX w. i wpływ polskiego dziedzictwa na kształtowanie obecnej sytuacji na Ukrainie;

PANEL IV. POLITOLOGIA:
Relacje polsko-ukraińskie w zglobalizowanym świecie: w poszukiwaniu skutecznego współdziałania na tle nowych wyzwań hybrydowych i ich znaczenie dla mniejszości polskiej na Ukrainie;

PREZENTACJA: Program historyczno-krajoznawczy:
1/ Twierdza Przemyśl. Fortyfikacje I wojny światowej. 2/ Linia Mołtowa jako granica między GG a ZSRR;

REJESTRACJA: ze względów organizacyjnych prosimy o rejestrację poprzez formularz dostępny na stronach organizatorów w terminie do 20 września 2020 r.: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceNvv6-jBCuAfEkqchz17bFyHgp6YYBTj2enflfpawVUht7A/viewform

wid.org.pl 

www.kuriergalicyjski.com 

www.studium.uw.edu.pl 

pnu.edu.ua 

www.pwin.pl

Prezes Lilia Luboniewicz, Fundacja Wolność i Demokracja
Rektor Igor Cependa, Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka
Redaktor naczelny Wojciech Jankowski, redakcja gazety „Kurier Galicyjski”
Dyrektor Jan Malicki, Studium Europy Wschodniej UW
Dyrektor Stanisław Stępień, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
Dyrektor Oleh Rafalskyj, Instytut Badań Politycznych i Etniczno-Narodowych im. Iwana Kurasa NAN Ukrainy

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.