ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

14 marca 1991 roku w żytomierskiej katedrze ks. Jan Purwiński otrzymał święcenia biskupie. 

Jubileusz 60-lecie kapłańskiej i 30-lecia sakry biskupiej świętował bp Jan Purwiński w katedrze św. Zofii kijowsko-żytomierskiej diecezji w Żytomierzu.

4 marca 2021 r., Żytomierz. Biskupi z całej Ukrainy, na czele z abp. Mieczysławem Mokrzyckim, liczni księża, przedstawiciele kościołów chrześcijańskich Żytomierszczyzny, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur,  naczelnik Wydziału ds. religii, mniejszości narodowej oraz dziedzictwa Obwodowej Administracji  Państwowej Aleksander Piwowarski j zgromadzili się, aby podziękować Bogu za dar życia, powołania i posługi biskupa Jana Purwińskiego.

Bp Jan Purwiński przewodniczył Mszy Świętej w katedrze, dziękując Panu Bogu i Matce Najświętszej za lata posługi w Kościele.

W homilii biskup Witalij Skomarowski, który najdłużej był świadkiem posługi duszpasterskiej dostojnego biskupa Jana, zaznaczył: „Drogi Jubilacie, drogi Arcybiskupie, bracia w biskupstwie i kapłaństwie. Obchody jubileuszu sakry biskupiej to przede wszystkim wdzięczność Papieża Jana Pawła II dla Kościoła w diecezji Kijowsko-Żytomierskiej, a także Kościoła na Ukrainie za odrodzenie struktur kościelnych sprzed 30 lat. W odrodzonej diecezji żytomierskiej, rozciągającej się od Żytomierza do Ługańska na tysiąc kilometrów, mianował biskupem księdza prałata Jana Purwińskiego, ówczesnego proboszcza parafii katedralnej św. Sofii w Żytomierzu. W ten sposób odrodziła się sukcesja apostolska (successio apostolica), która sięga początków Kościoła”. Również biskup Witalij przypomniał historię diecezji: „Poprzednik biskupa Jana, bp łucko-żytomierski Ignacy Dub-Dubowski, został zmuszony opuścić diecezje żytomierską, która znalazła się pod rządami bolszewików 8 czerwca 1920 r. Bez biskupa minęło tu 70 lat. W tych latach Kościół był prześladowany, niszczony, pozbawiony posługi nie tylko biskupiej, ale i kapłańskiej, zaznał przelanej krwi swoich wiernych. Pod koniec lat trzydziestych został zepchnięty do lochów, leżał na łożu śmierci – jednak z pomocą kilku księży, którzy pozostali w tej diecezji po obozach, represjach, a także księży diecezji łuckiej, którzy przybyli na te tereny w czasie wojny i powrócili po dziesięciu latach obozów, dzięki ich pracy przyszli kapłani nowej fali, która przybyła na tą ziemię z Litwy i Łotwy, do których należał także nasz biskup Jan Purwiński”.

Na zakończenie kazania biskup Witalij zwrócił się do biskupa Jana po łotewsku: „Dzisiaj, Wasza Ekscelencjo, dziękujemy Ci, Synu Ziemi Łotewskiej, że tak wiele lat temu przyszedłeś do nas i służyłeś nam. Niech Bóg Was błogosławi, Najświętsza Maryja Panna zawsze towarzyszy Wam w swojej modlitwie”.

W katedrze żytomierskiej wybrzmiało dziękczynne „Te Deum” za 30 lat posługi biskupiej Jana Purwińskiego – biskupa kijowsko-żytomierskiego.

Na zakończenie Mszy Świętej przyszła chwila pozdrowień i życzeń.

W imieniu Episkopatu Ukrainy arcybiskup Mieczysław Mokrzycki zwrócił się do biskupa Jana, gratulując i dziękując mu za lata bezinteresownej służby i wręczył mu Order św. Jana Pawła II.

W imieniu wszystkich kapłanów pogratulował biskupowi Stanisław Inżijewski, który jest jednym z wielu księży diecezji, wyświęconych na prezbiterium przez ówczesnego ordynariusza.

W imieniu kierownika Żytomierskiej Eparchii Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Metropolity Żytomierskiego i Nowogród-Wołyńskiego Nikodyma życzenia złożył o. Sergij.

Pastor Cerkwi Ewangelistów Chrześcijan Baptystów Żytomierza Danił Winorgadski wspomniał trudne czasy sowieckie.

Aleksander Piwowarski  w imieniu władz obwodowych złożył najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy szacunku z okazji 30. rocznicy sakry biskupiej.

Prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur zwróciła się do Jubilata:

– Wasza Ekscelencjo,

Czcigodny księże Biskupie Janie Purwiński!

Proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy szacunku z okazji 30. rocznicy sakry biskupiej.

Gdy spoglądamy na lata życiowej wędrówki Księdza Biskupa, często w czasach i okolicznościach trudnych, pełnych zagrożeń, dzisiaj świętujemy jubileusz człowieka będącego wzorem wielkich cnót: odwagi, męstwa, pracowitości i pokory.

Liczne krajowe, a także międzynarodowe odznaczenia, wdzięczność podopiecznych i wielki szacunek wiernych, to dowód na to, że lata ciężkiej, pełnej poświęcenia pracy oraz służby bliźnim godne są najwyższego szacunku i uznania.

Wielki zaszczyt dla nas, Polaków, że jesteś jednym z założycieli i członkiem Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.

Bóg Zapłać za wsparcie Polaków, za opiekę i modlitwy!

#Wiktoria Laskowska

#Informacyjno-Edukacyjne Centrum KUL

DSC00155 IMG_2645 IMG_2121 DSC00144 DSC00138 DSC00127 DSC00116 DSC00114 DSC00109 DSC00108 DSC00104 DSC00102 DSC00098 DSC00048 DSC00043 DSC00038 DSC00027 DSC00019 1

 

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.