ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Żytomierz jest miastem spotkania kultur i narodowości. Nie bez znaczenia owa wielokulturowość przez wiele lat pozostawała dla wychowania aktywnej grupy obywateli miasta i regionu, w tym twórców, którzy potrafili działać na rzecz zbliżenia kultur i narodów nawet w warunkach sowieckiego reżymu. Do takich twórców należą kompozytorzy Reinhold Glier (1875-1956) i Borys Latoszyński (1895-1968), obaj polskiego pochodzenia.

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie razem ze Średnią Szkołą Muzyczną Nr 1 im. Borysa Latoszyńskiego i Muzeum Borysa Latoszyńskiego organizuje 17.02.2015 r. naukową konferencję w ramach obchodów 140. rocznicy urodzin R. Glierè’a i 120. rocznicy urodzin B. Latoszyńskiego.
Serdecznie zapraszamy do Żytomierza na uroczystości w dniach 15-18.02.2015.

Szczegóły obchodów, w tym jubileuszu Szkoły Muzycznej Nr 1 – a tej wypełnia się 110 lat – oraz wszystkich koncertów, wystawy, prezentacji, dyskusji naukowych podajemy niżej.

Międzynarodowy projekt naukowy i artystyczny „Reinhold Glier i Borys Latoszyński: życie i twórczość w kontekście kultury”

15 luty (niedziela), godz. 14:00
Kosciół Katedralny św. Zofii
Koncert „Bezmiar ducha w przestrzeni i czasie”
Zespół Kameralny im. I.F. Dobrzyńskiego

16 luty (poniedziałek), godz. 11:00
Żytomierska Średnia Szkoła Muzyczna Nr 1 im. Borysa Latoszyńskiego
Otwarcie wystawy „Nasza szkoła w historii kultury”
godz. 15:00
Koncert „Umiej, dopóki żyjesz, wszystkiemu podołać…”

17 luty, godz. 11:00
Konferencja naukowa „Ukraińskie źródłoznawstwo muzyczne: aktualne problemy”
godz. 16:30
Koncert „Nauczyciel i Uczeń: R. Glier i B. Latoszyński”

18 luty godz. 11:00
Panel dyskusyjny „Muzea muzyczne w kulturze Ukrainy”
R. Glier – B. Latoszyński. Allegro koncertowe op.100
(Olga Sinicka, Irena Kopoć)

N.B. Przedsięwzięcia w dniach 16-18.02.2015 odbywają się w Żytomierskiej Średniej Szkole Muzycznej Nr 1 im. Borysa Latoszyńskiego, ul Michajłowska 5.

Z poważaniem,
Prezes

Wiktoria Laskowska-Szczur

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.